Ryanair på svenska – även som e-bok

Min bok Ryanair på svenska finns som vanlig pappersbok att köpa hos flera nätbokhandlar. Därutöver finns den även som e-bok hos bland annat Dito. Det verkar även som att e-boken finns att ”låna” på flera bibliotek.

Angående presentationstexten vet jag så klart att VLT är en förkortning av Vestmanlands Läns Tidning. Tyvärr har den nusvenska stavningen av Västmanland råkat publiceras.

Läs min bok!

Min bok Ryanair på svenska finns nu att köpa hos Bokus och andra bokhandlar. Kortfattat handlar det om hur socialdemokratiskt styrda kommuner i Sverige stödjer ett fackföreningsfientligt flygbolag.

Boken är egenutgiven på förlaget Books on Demand. Recensionsexemplar kan beställas på press@bod.se

Den nödvändiga arbetslösheten

Sverige ändrades på några år. Den ”fulla sysselsättningens politik” byttes mot den nödvändiga arbetslöshetens politik. Teorin var enkel. För att inte få hög inflation måste många vara arbetslösa så att lönerna inte ökade, svenska offentliga sektorn avskedade därför 300 000 människor under krisen och arbetslösheten steg med ungefär 300 000 människor. (Det finns en ekonomisk teori om detta som heter Nairu. Non accelerated inflation rate of unemployment. Alltså en nationalekonomisk teori om att man bör skapa en viss nivå av arbetslöshet för att priser ska bromsas.)

(Det finns nationalekonomiska teorier om det mesta.)

I själva verket har det inget med inflation att göra.

Idén är att öka arbetslösheten för att pressa löntagarna.

Den fulla sysselsättningen började bli för dyr för arbetsköparna.

Johan Ehrenberg (2016:252–253), Falska minnen: Människorna, kärleken, döden, ETC. ISBN: 9789188029249.

falskaminnen

Resenärsperspektivet

ryanland

I know continental Europeans are open about this stuff, but at what point do you ever actually need to use a sex shop in an airport? Do you get a call from a business colleague and hear he’s delayed half an hour, or does the monitor alert you to the fact that your parents’ holiday charter is running over schedule, and you think to yourself, oh, I know, I’ll just kill the time cracking one off in Toss’R’Us? Mesmerised, I amble in and find all the usual stuff – DVDs, toys, magazines, underwear. There are even private video booths, so if you’re ever on a delayed flight to Frankfurt and are being met by one of those men who holds a placard bearing your name, for your own sake, don’t shake his hand.

Philip Nolan (2007:45), Ryanland: A no-frills odyssey across the new Europe. ISBN: 9780340935934

Social kompetens

socialkompetens

Berättelsen om större krav på social kompetens kan, om man vill, härledas ur att vi när industrijobben bortrationaliseras får en växande andel tjänste- och servicearbete. Dock behöver ”social kompetens” i praktiken inte betyda mer än ”förmågan att hålla sig väl med makten”. Om den sortens förmåga är av socialt värde tål att diskuteras. För min doktorsavhandling intervjuade jag exempelvis över fyrtio anställda som lyckats med konststycket att ägna kring hälften av arbetstiden åt privata aktiviteter. De hade alla social kompetens och de var även duktiga på att lura sina chefer. En som jobbade på reklambyrå berättade hur hennes prestation mer bedömdes utifrån beteende och inövad svada än utifrån de texter hon hade till uppgift att skriva. Alltså nöjde hon sig med att lära sig ”snacket”. En väl utvecklad cynism – som i andra sociala sammanhang, exempelvis familjen, skulle vara förödande – kan vara av stort värde i arbetslivet. Men innebär det att kraven på sociala färdigheter har höjts?

Roland Paulsen (2015:101), Vi bara lyder. ISBN: 9789173894906

Jobbigt

Rödskimrande. Foto: Erik Hjärtberg
Rödskimrande. Foto: Erik Hjärtberg

När efterfrågan sjunker och fabriker läggs ned lider människor brist på pengar och kan inte köpa det de behöver i sitt vardagliga liv. Detta är en ond cirkel som ekonomerna känner väl till, men som de är helt oförmögna att bryta eftersom det är den dubbelbindning som ekonomin är dömd att upprätthålla. Överproduktionens dubbelbindning kan inte lösas med ekonomiska medel, utan endast genom ett antropologiskt skifte, genom att man överger det ekonomiska system som bygger på att pengar byts mot arbete. Vi har ett överflöd av värde och samtidigt en sjunkande efterfrågan. Det är oerhört viktigt att välståndet omfördelas. Tanken om att en inkomst ska vara en belöning för en prestation är en dogm som vi till varje pris måste göra oss av med. Varje person har rätt att få den mängd pengar som man behöver för att överleva. Och arbete har inget med detta att göra.
Löner är inte något naturgivet, utan har uppstått genom en viss kulturell utformning av den sociala sfären: Det var nödvändigt för den kapitalistiska tillväxten att överlevnad och underkastelse kopplades till exploateringsprocessen. Nu måste vi låta människor frigöra sin kunskap, sin intelligens, sina affekter. Detta är dagens välstånd, inte tvångsmässigt värdelöst arbete. Normen för de sociala relationerna kommer att vara misär och krig så länge majoriteten av mänskligheten inte har frigjort sig från kopplingen mellan inkomst och arbete.

Franco ”Bifo” Berardi (2012:279–280), Den arbetande själen. ISBN: 9789186273354

Ljust och fräscht

En dag fick jag reda på att jag skulle bli utlasad för tredje gången, jag hade räknat med att kunna jobba åtminstone några år, inte 9 månader. Jag utförde den vanliga ritualen: Gömma mig på toaletten och gråta i några omgångar. Jobbade på. Satte mig på bussen för att åka hem. På samma rad satt en mellanchef som jag jobbat en del med. Jag tycker om henne, ville inte tynga henne med mina problem, men på något vis slank det ändå ur mig.
– Jaha, är du en sån person som tycker det är jobbigt att bli arbetslös eller blir du taggad?
Jag hade några ironiska svar på tungan men sa:
– Jag kommer att söka jobb, för jag är en av de bästa i stan på det. Jag är lika bra på att överleva som en kackerlacka, det är därför jag fortfarande jobbar. Resten lägger av.
Ella har också fått höra mycket. I hennes fall utbrast chefen:
– Det var väl jättebra att du blev utlasad! Då kan du bli inspirerad att komma med några fräscha frilansidéer i stället!

Sonja Schwarzenberger, i Victor Bernhardtz (red), Skitliv: Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad

Inflationsbekämpning

Höjda ögonbryn. Foto: Erik Hjärtberg
Höjda ögonbryn. Foto: Erik Hjärtberg

Den amerikanska arbetslösheten har sedan 1970-talet pendlat mellan ungefär fem och nio procent. Vintern 1996–97 låg den, efter en lång och stark högkonjunktur, på 5,3 procent. I samhällsdebatten betraktas det som en mycket låg siffra och den amerikanska riksbanken vill, på grund av sin rädsla för inflation, inte att arbetslösheten sjunker mer.

Per Wirtén (1997:36), Hellre fattig än arbetslös? ISBN: 9119703015

Med glimten i ögat

image

Han förklarar att han gillar alla jobb men inte alla kvinnor. För Philippe söker en kvinna också, och om detta är han beredd att prata mycket mer än om jobb. Han sitter med ett trumfkort som är användbart i bägge fallen, säger han. ”Se på mig, så kan du nog gissa vad det är.” Jag granskar honom. Jag förstår inte, men det vågar jag inte säga. Han börjar skratta, högt och hjärtligt. ”Är du blyg eller ser du det verkligen inte? Det är ena ögat, det vänstra. Det är nästan dött. För arbetsgivarna är det en fördel, de anställer mig gärna eftersom de får lönebidrag för personer med funktionshinder.” Jag frågar: ”Och när det gäller kvinnor, varför är ögat ett trumfkort då?”
”Det gör blicken gåtfull och djup. Eller? Tycker du inte det?” Han verkar uppriktigt förvånad över min brist på reaktion. ”Det är i alla fall flera som har sagt det.”

Florence Aubenas (2011:38–39), Kajen i Ouistreham. ISBN: 9789186497071

Sälja sig

image

För att slippa arbetslöshet måste man vårda sin ”anställningsbarhet”. Vid en tidpunkt då till och med brödskivan, som ju ändå är ett mycket banalt vardagsobjekt, är utstyrt med ”bredbarhet”, ”frysbarhet” och varför inte, ”smörbarhet” för att förföra en konsument som inte har bett om det, måste löntagaren rusta sig med denna oumbärliga men svårbestämda egenskap. Man borde kanske se över användbarheten av ordet ”anställningsbarhet” … Det sistnämnda betyder ingenting annat än förmåga att övertyga andra om att man kan och ska anställas! Varför måste man övertyga dem? Jo, eftersom alla är utbytbara anstränger sig tjänstemännen för att sticka ut i förhållande till de andra. Hur? Genom sin personlighet förstås. Den gyllene regeln vid rekrytering av tjänstemän ryms i en enda mening: idag rekryteras människor efter vilka de är och inte efter vad de kan göra. ”Social förmåga” och ”skicklighet i att kommunicera” är avgörande, kompetens och examina är bisaker. Inom en snar framtid kommer man uteslutande att lära sig hur man förför rekryteraren. Du som vill arbeta och inte har några kvaliteter, välkommen!
Du är alltså tvungen att vara din egen annons. Du måste kunna ”sälja in dig” som om din personlighet vore en produkt som man kunde sätta ett marknadsvärde på.

Corinne Maier (2006:48–49), Hej lättja: Om konsten och vikten av att göra minsta möjliga på jobbet. ISBN: 9172320214