Etikett: brott

 • Mordet på Ramoné Latonummi: den misstänkte

  Ramoné Latonummi hittades död i Hallstahammar den 26 augusti 2008. En man har häktats misstänkt för mordet. Han har en bakgrund av narkotikamissbruk och är dömd för brott mot knivlagen. Den 6 oktober 2022 häktades en nu 42-årig man, boende i Västerås, misstänkt för mord.1 Genom domar och åtal går det att se att mannen…

 • Mordet på Ramoné Latonummi: så säger GW

  Ramoné Latonummi hittades död i Hallstahammar den 26 augusti 2008. En man har häktats misstänkt för mordet och GW har kommenterat polisarbetet. Ramoné Latonummi hittades död i sin lägenhet på Trädgårdsgatan i Hallstahammar vid 19.30-tiden tisdagen den 26 augusti 2008. Redan vid första anblicken stod det klart att hon hade knivmördats. Det är ett av…

 • Ett prosocialt liv

  Sarnecki har skapat en teoretisk modell för att kunna debattera brottsförebyggande och brottsskadeförebyggande åtgärder. Tre typer av åtgärder ingår i modellen: 1 minska tillfällena till antisociala och öka möjligheterna till prosociala beteenden2 öka den prosociala och minska den antisociala kontrollen3 förebygga och/eller lindra skador när brott har begåtts. (s. 113) Att minska tillfällena till antisociala…

 • Mordet på Ramoné Latonummi: man anhållen

  Ramoné Latonummi hittades död i Hallstahammar den 26 augusti 2008. Nu har en man anhållits misstänkt för mordet. Ramoné Latonummi hittades död i sin lägenhet på Trädgårdsgatan i Hallstahammar vid 19.30-tiden tisdagen den 26 augusti 2008. Redan vid första anblicken stod det klart att hon hade knivmördats. Det är ett av de fall som polisens…

 • Oro för brott och faktiska brott

  Brottsprevention handlar om att åtgärda företeelser som vållar brottslighet. Det kan handla om åtgärder riktade mot individen eller åtgärder som minskar möjliga brottstillfällen. Nyare begreppsbestämningar av brottsprevention kan även räkna in åtgärder som ska minska skräcken för brottslighet (s. 99–100). Det är obestridligt att skräcken inför brottslighet är ett svårt besvär i den mellanmänskliga gemenskapen….

 • Känslor av rädsla och otrygghet

  Brott är gärningar vilka betraktas som farliga av lagstiftarna i vår civilisation. Om gärningarna inte betraktades som farliga skulle de inte göras olagliga. Det kan påstås att den mest centrala anledningen till brottsförebyggande verksamhet är att förebygga brottens negativa följder. Förebyggs brottet förebyggs den negativa följden. Emellertid kan skadorna kringgås eller åtminstone reduceras även i…

 • Samhällskritisk kriminologi och kriminologisk samhällkritik

  Inom den moderna kriminologin finns en ansenlig mängd klander mot den vedertagna civilisationens metod att handskas med brottslingar. Exempelvis finns det som kallas kritisk kriminologi (s. 75). Med ett sådant utgångsläge blir det logiskt att inta en kritik mot statliga insatser riktade mot ”socialt underprivilegierade människor” (s. 75). En rörelse som liknar kritisk kriminologi kallas…

 • Den allmänna rättskänslan

  Det finns en tes om att straffen i en mellanmänsklig gemenskap ska spegla den allmänna moralen. Strafflagstiftningen ska spegla vad som allmänheten tycker är fel. ”Ligger den allmänna rättsuppfattningen alltför långt ifrån lagens stadganden, riskerar hela systemets legitimitet att urholkas. Risken är bland annat stor att statsmaktens legitimitet kan äventyras” (s. 71). Staten olagliggör därför…

 • Ett lidande i proportion till klandervärdheten

  Vid den tid då behandlingsideologin starkt kritiserades fick teorin om den retributiva ansatsen genomslag (s. 67). Syftet med vedergällning är ”att rättvisa ska skipas genom att gärningsmannen tillfogas ett lidande i proportion till klandervärdheten hos det brott som denne gjort sig skyldig till” (s. 67). Elementärt för konceptet är att brott ska följas upp med…

 • Våldtäkt och vedergällning

  Avsikten med återupprättelse är att återställa de blessyrer vilka brottsoffret utsatts för samt/alternativt ersätta offret för blessyrerna. Det skadestånd som brottslingen kan dömas att få betala till brottsoffret fungerar delvis som återupprättelse. Det finns emellertid också andra former av upprättelse (s. 51). Avsikten på längre sikt är ungefär samma som avsikten med rehabilitering av brottslingar,…