HR är chefernas härskarteknik

Human Resources, HR, är en ideologi som går ut på att öka chefernas makt. Det viktigaste redskapet är individuell lönesättning. Det menar den norske fackföreningsmannen Stein Stugu.

Stein Stugu, "Du har sparken!". Foto: Erik Hjärtberg
Stein Stugu, ”Du har sparken!”. Foto: Erik Hjärtberg

Den som har arbetat eller sökt arbete på ett större företag de senaste åren har sannolikt varit i kontakt med HR-avdelningen. HR står för Human Resources, mänskliga resurser. Detta är dock mer än ännu ett onödigt engelskt låneord.

Enligt Stein Stugus bok ”Du har sparken!” (ISBN: 9788283420326) är HR i själva verket en ideologi som går ut på att styra de anställda och öka chefernas kontroll. Det viktigaste redskapet inom HR är individuell lönesättning eftersom det flyttar fokus dit arbetsköparen vill ha det. Lönen blir i stället för arbetarens andel av värdeskapandet, en belöning för prestation. Och vad som är en bra prestation definieras av cheferna.

När fokus vrids till den enskildes prestationer, försvagar det arbetarens kamp för att höja allas löner. När det är chefernas syn på rättvisa kombinerat med vad de ser som nyttigt, som avgör den enskildes lön, har kollektivet mist sin betydelse.

Det råder dock oenighet om huruvida det är förnuftigt med en individuell och prestationsbaserad lön. Även på den norska handelshögskolan Bedriftsøkonomisk Institutt finns uppfattningen att individuell lön inte främjar verksamheten. Några av problemen är:

  • Individuell lön försvagar motivationen och bidrar till att lönen blir målet för det man gör, i stället för arbetet i sig.
  • Individuell lön baserat på prestation gör det viktigt att prestera bättre än andra. I praktiken står det ofta i vägen för samarbete om gemensamma mål.
  • Individuell lön flyttar fokus från verksamhetens behov till det du måste göra för att förbättra din egen lön.
  • Om du når dina mål och får högre lönepåslag kommer motivationen att försämras kraftigt om du inte når målen nästa år och får lägre lönepåslag.

Individuell lön kan användas som belöning men också som straff. Det förekommer ofta att fackligt förtroendevalda inte får samma lönepåslag som de andra.

En förtroendevald som säger sig ha straffats på detta sätt pekar på följande problem med individuell lönesättning:

  • Även om individuell lönesättning är bra i teorin så är det praktiska genomförandet svårt problematiskt.
  • Många chefer klarar inte av att sätta löner.
  • Många chefer har problem med att objektivt värdera de anställda. Ju längre ner i hierarkin du befinner dig, desto svårare är det att värdera din insats.
  • Att lönerna är hemliga gör det svårare att rätta till felaktigheter.

Boken avslutas med ett antal förslag på strategier för att stärka fackföreningsrörelsen i den rådande situationen. Överlag vill Stein Stugu på olika sätt öka medlemmarnas inflytande i facket. Något som fackligt förtroendevalda särskilt måste understryka i sin argumentation är att en kompromiss är en kompromiss.

En kompromiss är aldrig ett uttryck för parternas, chefernas eller de förtroendevaldas högsta önskan. Därför är det farligt att ge intrycket av att det är det. Det finns ofta en stark tendens till att förtroendevalda argumenterar för en kompromiss de har gått med på, med att alla delar i avtalet är bra. Detta kan skada fackföreningarna. Det kan leda till att de anställda uppfattar fackets förtroendevalda som chefernas förlängda arm, eller i värsta fall till att de förtroendevalda inte försöker förändra något.

Oenighet är bra och det är viktigt att alla fackets medlemmar kan delta i diskussioner med den största möjliga tillgången till kunskap.

Stein Stugu har en bakgrund som fackligt förtroendevald och vänsterpolitiker.

Ryanair ger skadestånd till flygvärdinna

Ryanair har sedan 2013 haft en rättssak i Norge om uppsägningen av flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygbolaget har nu gått med på en förlikning i frågan. ”Vår uppgift som en stark fackförening är att skydda rättigheterna för anställda som arbetar i Norge”, säger Vegard Einan, facket Parat.

Flygvärdinnan Alessandra Cocca sades upp efter att ha arbetat åt Ryanair i tio månader. Enligt kontraktet med Ryanair hade hon en prövotid på ett år. Enligt norsk lagstiftning däremot får en anställd ha en prövotid på högst ett halvt år. Alessandra Cocca menade att hon därmed var att betrakta som fast anställd. Ryanair menade i stället att hon fortfarande genomgick sin prövotid när hon sades upp.

Det norska facket Parat drev ärendet åt Alessandra Cocca. Ryanair menar att flygbolagets personal är anställd i Irland och att irländska lagar därför ska gälla. Norsk domstol dömde att norsk lag gäller i Norge. Ryanair överklagade frågan till Norges högsta domstol (Høyesterett). Ryanair drog sedan tillbaka sitt överklagande, vilket innebär att tidigare dom står fast.

Nu har parterna i konflikten kommit överens om en förlikning, rapporterar NRK. Ryanair har gått med på att betala ett skadestånd på 570 000 norska kronor till flygvärdinnan, vilket motsvarar mer än 640 000 svenska kronor.
– Detta fall bekräftar att internationella företag som vill bedriva verksamhet i Norge inte kan smita från sina skyldigheter, så som Ryanair har försökt i det här fallet, säger Vegard Einan, Parat, till NRK.

Läs mer om fallet med Alessandra Cocca i min bok Ryanair på svenska.

Ryanair på svenska – även som e-bok

Min bok Ryanair på svenska finns som vanlig pappersbok att köpa hos flera nätbokhandlar. Därutöver finns den även som e-bok hos bland annat Dito. Det verkar även som att e-boken finns att ”låna” på flera bibliotek.

Angående presentationstexten vet jag så klart att VLT är en förkortning av Vestmanlands Läns Tidning. Tyvärr har den nusvenska stavningen av Västmanland råkat publiceras.

Läs min bok!

Min bok Ryanair på svenska finns nu att köpa hos Bokus och andra bokhandlar. Kortfattat handlar det om hur socialdemokratiskt styrda kommuner i Sverige stödjer ett fackföreningsfientligt flygbolag.

Boken är egenutgiven på förlaget Books on Demand. Recensionsexemplar kan beställas på press@bod.se

Varför lämnade Ryanair Rygge?

I veckan kom en ny statlig utredning om flygskatt. Detta har lett till debatt om hur en flygskatt påverkat Norge. Varför lämnade egentligen Ryanair flygplatsen Rygge?

På onsdagen presenterades en utredning om en svensk flygskatt. Detta har lett till debatt, även på nyhetsplats, om hur Norge påverkades av sin flygskatt.

Mikael Lundström (L), styrelseordförande för Karlstad flygplats, säger till TT att flygskatten gjorde att Ryanair slutade att flyga till Rygge flygplats, sex mil söder om Oslo. Detta är också den information som Ryanair själv har gått ut med.

Som undertecknad tidigare berättat menar Vegard Einan, från det norska facket Parat, att det var en helt annan anledning till att Ryanair övergav Rygge.

Norska domstolar har slagit fast att Ryanairs personal i Norge måste arbeta under norska lagar, och inte under irländska som flygbolaget vill. Enligt facket är det därför som Ryanair lämnade Rygge och därmed la ner sin enda norska bas.

Ryanair fortsätter att flyga till och från Norge och slipper därför inte undan flygskatten. Flygbolaget har däremot inte längre någon personal stationerad i Norge och behöver därför i fortsättningen inte följa norska lagar.

Kristdemokrat kräver Ryanairgranskning

Norska myndigheter måste utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det tycker den kristdemokratiske politikern Hans Olav Syversen. ”Vi kan inte ha företag som ställer sig över ett lands lagstiftning”, säger han.

Som undertecknad tidigare berättat har norska domstolar slagit fast att Ryanairs personal i Norge ska jobba efter norska lagar, och inte irländska som flygbolaget själv vill. Ryanair har överklagat domen och sedan dragit tillbaka sitt överklagande.

Då det nu är fastslaget att norsk lag gäller för personalen så borde norska myndigheter utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det anser kristdemokraten Hans Olav Syversen, ledare för Stortingets (det norska parlamentets) finanskommitté.

I en kommentar till tidningen Dagsavisen tycks Ryanair, trots domarna i norska domstolar, vara av uppfattningen att de anställda ska betala skatt i Irland och inte i Norge.

Ryanair vill ha förlikning med flygvärdinna i Norge

Ryanair har sedan 2013 haft en rättssak i Norge om uppsägningen av flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygbolaget vill nu ha en förlikning i frågan. ”De måste fortfarande möta Cocca i tingsrätten”, säger Christen Horn Johannessen, advokat.

Som undertecknad tidigare berättat pågår i Norge en rättssak mellan Ryanair och flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygvärdinnan sades upp efter att ha arbetat åt flygbolaget i tio månader. Enligt kontraktet med Ryanair hade hon en prövotid på ett år. Enligt norsk lagstiftning däremot får en anställd ha en prövotid på högst ett halvt år. Alessandra Cocca menar att hon därmed var att betrakta som fast anställd. Ryanair menar i stället att hon fortfarande genomgick sin prövotid när hon sades upp.

Det norska facket Parat driver ärendet åt Alessandra Cocca. Ryanair menar att flygbolagets personal är anställd i Irland och att irländska lagar därför ska gälla. Norsk domstol har tidigare dömt att norsk lag gäller i Norge. Ryanair överklagade frågan till Norges högsta domstol (Høyesterett). Nu har Ryanair dragit tillbaka sitt överklagande, vilket innebär att tidigare dom står fast, rapporterar Dagens Arena.

I frågan om själva uppsägningen vill Ryanair nu ha en förlikning, rapporterar nyhetsbyrån NTB.
– Eftersom vi inte längre har någon personal stationerad i Norge, efter att basen på Rygge läggs ner i slutet av oktober, finns det inget skäl att fortsätta med överklagandet till högsta domstolen. Därför har vi bett att Coccas arbetsgivare Crewlink försöker att ingå en förlikning i rättssaken om felaktig uppsägning, skriver Ryanairs presstalesman Ronan O’Keeffe i ett e-brev till NTB.

Facket Parats advokat Christen Horn Johannessen menar att Ryanair inte kan gömma sig bakom bemanningsföretaget Crewlink. Facket kommer att fortsätta att driva frågan i domstol.
– Cocca var olagligt anställd, och hon kan därför betrakta Ryanair som sin arbetsgivare. Det är Ryanair som vi har stämt, säger han till NTB.

Norska LO anses hyckla om Ryanair

Norska LO protesterar mot regeringens flygsätesavgift. Avgiften har fått Ryanair att stänga sin bas på flygplatsen Rygge. Facket har dock själv uppmanat till bojkott av Ryanair.

Norska LO-protesterar mot regeringens flygsätesavgift, skriver E24. Ryanair har meddelat att denna avgift är orsaken till att flygbolaget lägger ner sin bas på flygplatsen Rygge. Eftersom Ryanair har majoriteten av trafiken på Rygge kan detta leda till att flygplatsen läggs ner och arbetstillfällen försvinner.

Norska LO har dock själv i åratal uppmanat till bojkott av Ryanair med anledning av flygbolagets inställning till fackföreningar. Om bojkotten hade fått full effekt skulle den förmodligen ha lett till att Rygge flygplats hade lagts ner för länge sedan, skriver E24.

LO:s Peggy Hessen Følsvik ser ingen motsättning i fackets agerande.
– Vi har kritiserat både regeringen, Ryanair och styrelsen på Rygge för sin hantering. Vi har vårt på det torra, säger hon till E24.

Som undertecknad tidigare berättat menar det norska facket Parat att Ryanair kommer att lämna Norge om flygbolaget tvingas följa norska arbetsmarknadslagar. Detta skulle öka flygbolagets utgifter ordentligt.

Hans Joergen Elnaes, försäljnings- och marknadschef för Ryanair i Skandinavien, meddelar följande via e-post:
– Vi kommenterar inte de falska påståenden om förbund som har kommit överens om lön, pension och personalnedskärningar på SAS, där piloter förbereder sig för ännu en strejk.

Facket kan få Ryanair att lämna Norge

Norsk domstol ska avgöra om Ryanair måste följa norska lagar. Förlorar Ryanair tros flygbolaget lämna Norge. ”Då faller Ryanairs affärsmodell” säger Vegard Einan, facket Parat.

Som undertecknad tidigare berättat pågår i Norge en rättssak mellan Ryanair och flygvärdinnan Alessandra Cocca. Ryanair vill att flygbolagets personal ska arbeta efter irländska lagar. Norska fack anser däremot att norsk lag gäller i Norge. Detta ska bli en fråga för Norges högsta domstol.

Rättegången ska hållas i september, skriver Verdens Gang. Om Ryanair tvingas följa norska lagar blir det ”rådyrt” för flygbolaget att ha baser i Norge, uppger tidningen.

Tvingas Ryanair ge sin personal semester och sjukledighet samt betala sociala avgifter kommer utgifterna att öka med mellan 30 och 40 procent, menar Vegard Einan, vice ordförande i facket Parat.
– Därför tror vi att Ryanair inte längre anser att det lönar sig att ha bas och personal i Norge, säger han till VG.

Ryanair har tidigare meddelat att flygbolaget ska lämna den norska flygplatsen Rygge efter att den norska regeringens beslutat att införa en så kallad flygsätesavgift. Vegard Einan menar att det verkliga skälet till att Ryanair lämnar flygplatsen är att flygbolaget kan tvingas betala sociala avgifter för sin personal i Norge.

En talesman för Ryanair har meddelat till tidningen att flygbolaget inte kommenterar falska påståenden från fackföreningar.

Ryanairtvist avgörs i Norges högsta domstol

Ryanair vill att flygbolagets personal ska arbeta efter irländska lagar. Norska fack anser däremot att norsk lag gäller i Norge. Detta blir nu en fråga för Norges högsta domstol.

Som undertecknad tidigare berättat (den 26 oktober 2015) pågår i Norge en rättssak mellan Ryanair och flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygvärdinnan sades upp efter att ha arbetat åt flygbolaget i tio månader. Enligt kontraktet med Ryanair hade hon en prövotid på ett år. Enligt norsk lagstiftning däremot får en anställd ha en prövotid på högst ett halvt år. Alessandra Cocca menar att hon därmed var att betrakta som fast anställd. Ryanair menar i stället att hon fortfarande genomgick sin prövotid när hon sades upp.

Det norska facket Parat driver ärendet åt Alessandra Cocca. Ryanair menar att flygbolagets personal är anställd i Irland och att irländska lagar därför ska gälla. Norsk domstol har tidigare dömt att norsk lag gäller i Norge. Ryanair har överklagat och frågan kommer nu att avgöras av Norges högsta domstol (Høyesterett), meddelar Dagens Næringsliv.

Den högsta domstolen har tidigare fastslagit att tvisten ska avgöras i Norge och inte i Irland. Vegard Einan, vice ordförande i facket Parat, tror att flygvärdinnan ska segra även den här gången.
– Vinner Cocca igen har facket genom två domar av landets högsta domstol visat att Ryanair och alla andra utländska flygbolag måste hålla sig till norska lagar och regler, säger Vegard Einan i ett uttalande på Parats hemsida.