Kristdemokrat kräver Ryanairgranskning

Norska myndigheter måste utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det tycker den kristdemokratiske politikern Hans Olav Syversen. ”Vi kan inte ha företag som ställer sig över ett lands lagstiftning”, säger han.

Som undertecknad tidigare berättat har norska domstolar slagit fast att Ryanairs personal i Norge ska jobba efter norska lagar, och inte irländska som flygbolaget själv vill. Ryanair har överklagat domen och sedan dragit tillbaka sitt överklagande.

Då det nu är fastslaget att norsk lag gäller för personalen så borde norska myndigheter utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det anser kristdemokraten Hans Olav Syversen, ledare för Stortingets (det norska parlamentets) finanskommitté.

I en kommentar till tidningen Dagsavisen tycks Ryanair, trots domarna i norska domstolar, vara av uppfattningen att de anställda ska betala skatt i Irland och inte i Norge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *