Vad är egentligen allmänt ekonomiskt intresse?

Västerås flygplats granskas på nytt av EU-kommissionen. Kommunen måste förklara varför flygplatsen får så mycket bidrag.

Västerås flygplats granskas på nytt av EU-kommissionen, rapporterade nyligen Sveriges Radio. EU ska undersöka om kommunens miljonstöd till flygplatsen är lagligt (läs hur många miljoner här).

Som undertecknad tidigare berättat (den 1 juli 2015) har EU redan granskat den frågan en gång. Västerås flygplats friades den gången. Det innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen.

Undertecknad har tidigare även berättat (den 21 februari 2014) att bidrag till en flygplats endast är tillåtet om flygplatsen tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling.

Västerås kommun har skrivit ett svar till EU. Kommunen verkar däremot vara av uppfattningen att det räcker med att kommunen beslutar att flygplatsen är av allmänt ekonomiskt intresse. Något sådant beslut är inte taget, däremot har det tagits fram ett utkast till förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *