Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut

EU har nu publicerat en offentlig version av sitt beslut om Västerås flygplats. Mycket information har utelämnats i handlingen. Ändå finns en poäng med att berätta vad som faktiskt har beslutats.

Som undertecknad tidigare berättat (den 2 oktober 2014) anses vare sig Västerås kommuns bidrag till Västerås flygplats eller Ryanairs villkor på flygplatsen bryta mot EU:s regler. Nu har EU-kommissionen offentliggjort sitt beslut, efter att det rensats från konfidentiell information.

Den utelämnade informationen gör att det är omöjligt för en utomstående att undersöka rimligheten i EU:s beslut. Samtidigt är det nu enklare att förstå hur beslutet stämmer överens med EU:s regler. Beslutet rör åren mellan 2010 och 2010. Det innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen. Det innebär inte heller nödvändigtvis att flygplatsens nuvarande avtal med Ryanair är lönsamt. Läs mer på Open Knowledge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *