Sossar säger ifrån endast i opposition

Medan socialdemokrater håller tillbaka sin kritik mot Ryanair i kommuner där partiet har makten är företrädarna desto mer kritiska i församlingar där partiet sitter i opposition.

Växjös flygplats har officiellt namnet Växjö Småland Airport och ägs av landstinget i Kronoberg samt av Växjö kommun och Alvesta kommun.1 Under mandatperioden 2010 till 2014 hade de borgerliga partierna majoritet i landstinget.2 Socialdemokraten Ola Gustafsson fick våren 2013 lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i flygplatsen. Detta efter att han på sociala medier uttryckt sig kritiskt mot Ryanair. Ola Gustafsson ska bland annat ha kritiserat flygbolagets personalpolitik och personalens rätt att vara med i facket.

Styrelsens ordförande, moderaten Ingemar Swalander menade att det var omöjligt för Ola Gustafsson att sitta kvar då han motverkade styrelsens arbete att jobba för företagets bästa.
– Sitter man i en styrelse ska man arbeta för bolagets bästa. Men samtidigt sitter man på politiska mandat och har med sig sina grundvärderingar. För mig som socialdemokrat är frågan om förutsättningar på arbetsmarknaden och att människor ska få engagera sig i facket i det här fallet väldigt viktigt för mig att markera, sa Ola Gustafsson till Sveriges Radio.3

Senare samma år
krävde Socialdemokraterna i Kronoberg att de företag som Växjö flygplats samarbetade med skulle leva upp till samma uppförandekod som landstingets samarbetspartners. I den uppförandekoden stod det att företagen måste följa de mänskliga rättigheterna, vilket Socialdemokraterna ansåg att Ryanair inte gjorde på grund av sin antifackliga ståndpunkt. Denna kritik tog Socialdemokraterna upp på ett ägarsamråd som hölls mellan landstinget, Växjö kommun och Alvesta kommun. Efter mötet skickade styrelsen ut ett pressmeddelande som innehöll följande formulering:
”Styrelsen uttalar sig enhälligt positivt till den trafik som bedrivs av Ryanair vid Småland Airport och ser gärna att den utvecklas med fler destinationer i framtiden”.

Enligt socialdemokraten Anna Fransson (S) var det långt ifrån enhälligt.
– Vi fick bara ett papper framför oss med den lydelsen, och vi menade att vi inte kunde skriva på om man inte la till det här med mänskliga rättigheter. Det är upprörande att man går ut och påskiner att vi alla ställde oss bakom det här om Ryanair, för det gjorde vi definitivt inte, sa hon till Sveriges Radio.4

Den politiska majoriteten i landstinget har ändrats sedan dess. Numera har Växjös flygplats en socialdemokratisk styrelseordförande som heter ClasGöran Carlsson.5 Ryanair använder fortfarande flygplatsen6 och flygbolagets inställning till fackföreningar har inte ändrats.

Efter att Socialdemokraterna
fått makten över flygplatsen har kritiken mot Ryanair minst sagt mildrats.
– Som flygplats har vi inte någon möjlighet att utestänga operatörer från att bedriva verksamhet hos oss, meddelar ClasGöran Carlsson via e-post.
– Vår möjlighet är i stället att försöka påverka de företag vi arbetar med i de samtal vi för löpande. Vi försöker på olika sätt att framföra vår syn i de diskussioner vi för med operatörerna på vår flygplats, skriver han.

1. ”Drift & Ägare.” Växjö Småland Airport, u.å. http://smalandairport.se/om-flygplatsenlandningsbanan/drift-agare/.
2. ”Kronobergs län – Röster – Val 2010.” Valmyndigheten. Åtkomstdatum 09 oktober 2016. http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/L/lan/07/index.html.
3. Sundvall, Magnus. ”Gustafsson (S) om Småland Airports agerande: ’Inte speciellt överraskande’.” P4 Kronoberg | Sveriges Radio, 27 maj 2013. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5546704.
4. ”Efter mötet om Ryanair: ’Det var en domstol’.” P4 Kronoberg | Sveriges Radio. Åtkomstdatum 09 oktober 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5630069.
5. ”Bolag.” Region Kronoberg. Åtkomstdatum 09 oktober 2016. http://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/politisk-organisation/bolag/.
6. ”Flygbolag.” Växjö Småland Airport. Åtkomstdatum 09 oktober 2016. http://smalandairport.se/flygbolag/.

Ska Nextjet flyga svarttaxi till Helsingfors?

Nextjet fortsätter flyga från Västerås. Om flyglinjen ska finnas kvar finns det rimligtvis ett affärsavtal med flygplatsen. Ett avtal som sannolikt är hemligt.

VLT har i veckan rapporterat att Västerås flygplats säger upp sitt avtal med Nextjet och att flygplatsens styrelseordförande avgår. Nextjet har dock meddelat att flyglinjen till Helsingfors blir kvar.
– Vi fortsätter alltså med linjen även om avtalet säges upp, säger Henning Lindberg, försäljnings- och marknadschef på Nextjet, till VLT.

Om flyglinjen kommer att finnas kvar finns det dock med största sannolikhet även ett avtal mellan Nextjet och Västerås flygplats. När passagerarflygplan landar och startar på flygplatsen innebär det en kostnad för flygplatsen med flygledning, bagagehantering och så vidare. Därmed finns det i regel en uppgörelse om vad flygbolaget ska betala flygplatsen för marktjänster.

Ryanairs avtal med flygplatsen har i alla år varit hemliga. Därför har det varit en ständigt pågående debatt om huruvida Ryanair är en förlustaffär eller inte för flygplatsen.

Flygbolag kommer och går, Ryanair består

Det ser ut som att Ryanair åter kan bli det enda flygbolaget på Västerås flygplats. Vänsterpartiet påminner om att flygbolaget är antifackligt.

I veckan har Västerås flygplats återigen debatterats. Detta sedan VLT avslöjat att avtalet med Nextjet, om en flyglinje till Helsingfors, sägs upp. Vänsterpartiet skriver, i en debattartikel i VLT, att det flygbolag som återstår på flygplatsen är antifackligt.

Samtidigt som flygplatsen är en mycket kostsam affär för Västerås och västeråsarna, tillåts ett antifackligt bolag Ryanair att bedriva verksamhet, eftersom majoriteten valde att inte tillgodose Vänsterpartiets tillägg på att schyssta villkor även skulle gälla de bolag som flyger till och från flygplatsen i ägardirektivet. Att övriga partier i kommunmajoriteten inte ställde upp är inte förvånande men att Socialdemokraterna också tillbakavisar detta är ett tecken på arbetarpartiet socialdemokraternas allt tydligare högervridning här i Västerås.

Som undertecknad tidigare berättat antog kommunfullmäktige i oktober 2015 nya ägardirektiv för flygplatsen. Dessa ägardirektiv anger bland annat att flygplatsen aktivt ska ”jobba med sociala krav vid upphandlingar”.

Som undertecknad också berättat tidigare har Västerås kommun sedan länge haft en inköps- och upphandlingspolicy där det bland annat ställs krav på hänsyn till ILO:s kärnkonventioner. Detta har inte hindrat den kommunägda flygplatsen från att skriva affärsavtal med Ryanair som inte förhandlar med fackföreningar.

Inför beslutet om nya ägardirektiv för flygplatsen ville Vänsterpartiet att de sociala kraven inte bara skulle gälla vid upphandlingar utan även vid avtal. Ryanairs affärsavtal med flygplatsen har inte föregåtts av någon upphandling.

Vänsterpartiets förslag röstades ner av den rödgrönborgerliga majoriteten. Socialdemokraternas Anders Teljebäck ville då inte svara på varför han var mot Vänsterpartiets förslag.

Nyköpings gästabud för facket

Nyköping är ytterligare en socialdemokratiskt styrd kommun som har haft affärer med Ryanair. Socialdemokraterna i kommunen har inte protesterat mot Ryanairs inställning till fackföreningar.

Skavsta var den första svenska flygplats som Ryanair började använda sig av.1 Nyköpings tidigare kommunalråd Göran Forssberg och före detta ordföranden i arbetarekommunen Boel Carlsson, är båda socialdemokrater med ett förflutet i den fackliga rörelsen, han i Beklädnads, hon i Metall och LO. Dessa hävdade samstämmigt i en intervju 2004 att Nyköpings kommun inte kunde lägga sig i förhållandet mellan Ryanair och deras anställda.
– Enda chansen att förbättra de anställdas villkor är att facken i England och Irland blir starka och ställer krav, sa Boel Carlsson till Dagens Nyheter.

Göran Forssberg sa bara att han var mycket nöjd med det marknadsföringsavtal kommunen hade med Ryanair.2

Undertecknad har upprepade gånger försökt nå Nyköpings nuvarande kommunalråd Urban Granström, även han socialdemokrat, för en kommentar. Han har inte svarat i telefonen och inte svarat på e-brev.

1. Se tidigare inlägg.
2. Jacobsson, Cecilia. ”S-politiker försvarar avtalet med Ryanair.” Dagens Nyheter, 02 september 2004.

Ryanair utmanar det danska facket på nytt

Fackliga protester ledde till att Ryanair stängde sina danska baser. Nu vill flygbolaget öppna en ny bas i Köpenhamn. ”Vi gillar att förödmjuka fackföreningar”, säger Michael O’Leary, vd.

Som undertecknad tidigare berättat ledde fackliga protester till att Ryanair 2015 stängde sina baser i Danmark.

Ryanairs vd Michael O’Leary meddelar nu att flygbolaget på nytt kan öppna en bas i Köpenhamn, rapporterar nyhetssidan Check-In. Michael O’Leary säger att flygbolaget tycker om att förödmjuka fackföreningar.
– Man ska inte låta sig distraheras av den danska modellen. Vi är alla fans av Helena Christensen (fotomodell), säger han till Check-In.

Ryanairs vd är känd för skämtsamma uttalanden och medieutspel, vilket gör att vissa kanske även tar detta uttalande med en nypa salt.
– Vi gör inte mediestunts. Vi gjorde det tidigare. Men vi gör det inte längre, säger han till Check-In.

Räcker en formalitet för fortsatt bidragsberoende?

EU har ifrågasatt Västerås kommuns ständiga bidrag till flygplatsen. Kommunstyrelsen har därför beslut att flygplatsen är av ”allmänt ekonomiskt intresse”. Är det därigenom fritt fram att subventionera flygplatsen?

Kommunstyrelsen i Västerås har i veckan beslutat om ett ”förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” för flygplatsen, rapporterade VLT. Som undertecknad tidigare berättat är kommunala bidrag till en flygplats inom EU endast tillåtet om flygplatsen tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling.

Kommunens tjänstemän anser dock att det bara krävs ett förordnande, alltså en ren formalitet, för att kommunen ska få fortsätta ge pengar till flygplatsen.

Det är oklart hur andra svenska myndigheter tolkar reglerna. Både Transportstyrelsen och Trafikverket har sagt att de inte vill uttala sig i frågan.

Kristdemokrat kräver Ryanairgranskning

Norska myndigheter måste utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det tycker den kristdemokratiske politikern Hans Olav Syversen. ”Vi kan inte ha företag som ställer sig över ett lands lagstiftning”, säger han.

Som undertecknad tidigare berättat har norska domstolar slagit fast att Ryanairs personal i Norge ska jobba efter norska lagar, och inte irländska som flygbolaget själv vill. Ryanair har överklagat domen och sedan dragit tillbaka sitt överklagande.

Då det nu är fastslaget att norsk lag gäller för personalen så borde norska myndigheter utreda om Ryanair har betalt rätt skatter och avgifter i Norge. Det anser kristdemokraten Hans Olav Syversen, ledare för Stortingets (det norska parlamentets) finanskommitté.

I en kommentar till tidningen Dagsavisen tycks Ryanair, trots domarna i norska domstolar, vara av uppfattningen att de anställda ska betala skatt i Irland och inte i Norge.

Levande korrektur: Ryanair och facket

Satsningen på levande korrektur fortsätter. Här kommer 19 sidor om Ryanair och facket.

Allmänheten inbjudes härmed till korrekturläsning av 19 sidor om Ryanair och facket (pdf). Rapportera eventuella fel i kommentarsfältet nedan, e-posta till text@erikhjartberg.se, eller använd sociala medier. Korrigeringar rapporteras löpande.

Fortfarande finns 18 sidor om Ryanair i Sverige och 22 sidor om Ryanairs historia öppet för korrigeringar.

Ryanair vill ha förlikning med flygvärdinna i Norge

Ryanair har sedan 2013 haft en rättssak i Norge om uppsägningen av flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygbolaget vill nu ha en förlikning i frågan. ”De måste fortfarande möta Cocca i tingsrätten”, säger Christen Horn Johannessen, advokat.

Som undertecknad tidigare berättat pågår i Norge en rättssak mellan Ryanair och flygvärdinnan Alessandra Cocca. Flygvärdinnan sades upp efter att ha arbetat åt flygbolaget i tio månader. Enligt kontraktet med Ryanair hade hon en prövotid på ett år. Enligt norsk lagstiftning däremot får en anställd ha en prövotid på högst ett halvt år. Alessandra Cocca menar att hon därmed var att betrakta som fast anställd. Ryanair menar i stället att hon fortfarande genomgick sin prövotid när hon sades upp.

Det norska facket Parat driver ärendet åt Alessandra Cocca. Ryanair menar att flygbolagets personal är anställd i Irland och att irländska lagar därför ska gälla. Norsk domstol har tidigare dömt att norsk lag gäller i Norge. Ryanair överklagade frågan till Norges högsta domstol (Høyesterett). Nu har Ryanair dragit tillbaka sitt överklagande, vilket innebär att tidigare dom står fast, rapporterar Dagens Arena.

I frågan om själva uppsägningen vill Ryanair nu ha en förlikning, rapporterar nyhetsbyrån NTB.
– Eftersom vi inte längre har någon personal stationerad i Norge, efter att basen på Rygge läggs ner i slutet av oktober, finns det inget skäl att fortsätta med överklagandet till högsta domstolen. Därför har vi bett att Coccas arbetsgivare Crewlink försöker att ingå en förlikning i rättssaken om felaktig uppsägning, skriver Ryanairs presstalesman Ronan O’Keeffe i ett e-brev till NTB.

Facket Parats advokat Christen Horn Johannessen menar att Ryanair inte kan gömma sig bakom bemanningsföretaget Crewlink. Facket kommer att fortsätta att driva frågan i domstol.
– Cocca var olagligt anställd, och hon kan därför betrakta Ryanair som sin arbetsgivare. Det är Ryanair som vi har stämt, säger han till NTB.

Pilotkonflikt på Ryanair 2004

Michael O’Leary har alltid haft en hård linje mot fackföreningar. Ryanairs långdragna konflikt med sina piloter har varit särskilt besvärlig.

Ryanair har ingen laglig rätt att förbjuda sina anställda från att gå med i facket, däremot kan flygbolaget vägra att förhandla med facket, vilket har varit positionen mot Irish Airline Pilots Association, IALPA, som är en del av den fackliga organisationen IMPACT. När Ryanair uppgraderade sin Dublinflotta från modellen Boeing 737-200 till 737-800 bestämde Michael O’Leary att använda kostnaden för att skola om piloterna som ett förhandlingsmedel. Piloterna kunde antingen betala utbildningen själva eller gå med på en överenskommelse där företaget betalade för utbildningen på villkoret att piloterna inte startade någon facklig verksamhet.1 Facket blev rasande och startade ett rättsligt ärende.2
– På en skala mellan ett och tio hatar O’Leary piloterna minst med en elva, sa en tidigare förtroendevald.
– Och han hatar IALPA ännu mer. Piloterna är välbetalda proffs och deras arbetstimmar är begränsade till 900 timmar om året. Han kan inte klämma ur mer av dem.

I augusti 2004 avgick de Dublinbaserade piloternas två representanter ur Ryanairs personalråd. IALPA menade att piloterna och Ryanair nu var i konflikt och bad om att arbetsdomstolen skulle beordra Ryanair att förhandla med facket. Eftersom piloterna hade lämnat personalrådet fanns det inget intern företagsmekanism som kunde lösa konflikten.

Omskolningskonflikten gav upphov till flera rättstvister mellan Ryanair och piloterna. Tvisten i arbetsdomstolen om facklig representation avslutades till fackets fördel. Ryanair togs till domstol av John Goss, en av dess Dublinbaserade piloter. Ryanair gick själv till domstol i ett försök att tvinga en facklig webbsida att avslöja namnet på piloter som hade lämnat anonyma kommentarer på sidan. Ryanair förlorade sitt försök att röja piloternas identiteter och nådde till slut en uppgörelse med John Goss utanför domstolen. Det sistnämnda efter en hård kamp där Michael O’Leary hotades med fängelse för lagtrots och Ryanair menade att John Goss skrämde andra piloter som var redo att acceptera Ryanairs omskolningserbjudande.

Den stora frågan var inte John Goss eller anonyma nätkommentarer utan fackligt erkännande. Arbetsdomstolen hade beslutat att Ryanair måste förhandla med facket. Michael O’Leary hade omedelbart försökt stoppa beslutet. Så småningom, i februari 2007, beslutade högsta domstolen att arbetsdomstolens beslut hade varit felaktigt. Den högsta domstolen fastslog att Ryanairs personalråd och dess vilja att förhandla med Dublinpiloterna innebar att interna mekanismer för att lösa konflikten inte hade försvunnit. Det var en viktig seger för Michael O’Leary i hans oändliga kamp för att hålla fackföreningar på avstånd.3

1. Creaton, Siobhán. Ryanair: The Full Story of the Controversial Low-Cost Airline. Sidan 251.
2. Ruddock, Alan. Michael O’Leary: A Life in Full Flight. Sidan 418–419.
3. Ruddock. Michael O’Leary: A Life in Full Flight. Sidan 419–420.