Etikett: OKFN

 • Ryanairkontrakt från 2001 är ännu hemliga

  Ryanairs affärsavtal med Västerås flygplats är hemliga. Det gäller även avtal som är 14 år gamla, visar en ny dom. Undertecknad begärde i somras ut Ryanairs tidigare affärsavtal med Västerås flygplats från år 2001 och 2005. Flygplatsen ville endast lämna ut handlingarna med vissa uppgifter maskade, till exempel vilka avgifter Ryanair skulle betala till flygplatsen….

 • Flygplatsnota mer än 400 miljoner sedan 2001

  Sammanställningen av Västerås flygplats kostnader har korrigerats. Om årets kostnader räknas in blir notan för skattebetalarna fortfarande mer än 400 miljoner sedan 2001. Undertecknad har gjort en sammanställning över hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna sedan 2001 (se tidigare inlägg den 1 juni). På grund av kommunens otydliga redovisningsprinciper har siffrorna nu korrigerats så…

 • Är 38,5 miljoner felräkningspengar?

  Hur mycket fick Västerås flygplats i aktieägartillskott 2004? Skilda belopp anges för samma år i olika årsredovisningar. Undertecknad har gjort en sammanställning över hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna sedan 2001 (se tidigare inlägg den 1 juni). Emellertid anges skilda belopp för samma år i olika årsredovisningar. För få reda på vilka siffror som…

 • Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut

  EU har nu publicerat en offentlig version av sitt beslut om Västerås flygplats. Mycket information har utelämnats i handlingen. Ändå finns en poäng med att berätta vad som faktiskt har beslutats. Som undertecknad tidigare berättat (den 2 oktober 2014) anses vare sig Västerås kommuns bidrag till Västerås flygplats eller Ryanairs villkor på flygplatsen bryta mot…

 • Så mycket har Hässlö kostat sedan 2001

  Uppdatering 2018-06-03: Kostnaderna för flygplatsen har nu korrigerats. Läs de senaste siffrorna här.

 • Hur räknade VLT?

  VLT gjorde för tre år sedan en sammanställning över kommunens utbetalningar till Västerås flygplats. Enligt tidningen blev prislappen 187 miljoner på tio år. Hur tidningen räknade är oklart. Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Sedan 2001 har flygplatsen fått aktieägartillskott…

 • Hässlö fick 194 miljoner i aktieägartillskott

  Vad har Västerås flygplats kostat skattebetalarna? Sedan 2001 har flygplatsen fått aktieägartillskott på 194 miljoner. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 255 miljoner. Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Nu är det dags att räkna ihop de aktieägartillskott…

 • Västerås flygplats fick 61 miljoner i driftbidrag

  Vad har Västerås flygplats kostat skattebetalarna? Bara driftbidraget är hittills 61 miljoner. Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Läs mer hos Open Knowledge.

 • Utredningar om Västerås flygplats: Hela listan?

  Västerås flygplats har utretts vid ett flertal tillfällen genom åren. Här finns en lista med samtliga utredningar. Eller? För den som vill läsa de utredningar som finns om Västerås flygplats har undertecknad sammanställt en lista med länkar. Eller finns det rentav ännu fler utredningar? Läs mer hos Open Knowledge.

 • EU stressar inte med flygplatshandlingar

  EU-kommissionen har på oklara grunder friat Västerås flygplats från anklagelser om otillåtet statsstöd. Handlingarna i ärendet har inte offentliggorts trots att det tagit mer än två månader sedan beslutet. Undertecknad har kontaktat EU-kommissionen i Sverige och frågat när handlingarna kommer att offentliggöras. Läs mer på OKFN.se.