Ryanairkontrakt från 2001 är ännu hemliga

Ryanairs affärsavtal med Västerås flygplats är hemliga. Det gäller även avtal som är 14 år gamla, visar en ny dom.

Undertecknad begärde i somras ut Ryanairs tidigare affärsavtal med Västerås flygplats från år 2001 och 2005. Flygplatsen ville endast lämna ut handlingarna med vissa uppgifter maskade, till exempel vilka avgifter Ryanair skulle betala till flygplatsen.

Undertecknad överklagade flygplatsens beslut till kammarrätten i Stockholm. I förra veckan kom domen. Kammarrätten avslår överklagandet. Läs mer på Open Knowledge.

Flygplatsnota mer än 400 miljoner sedan 2001

Sammanställningen av Västerås flygplats kostnader har korrigerats. Om årets kostnader räknas in blir notan för skattebetalarna fortfarande mer än 400 miljoner sedan 2001.

Undertecknad har gjort en sammanställning över hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna sedan 2001 (se tidigare inlägg den 1 juni). På grund av kommunens otydliga redovisningsprinciper har siffrorna nu korrigerats så att kostnaderna för skattebetalarna endast blir 380 miljoner kronor mellan 2001 och 2014. Om kostnaderna för i år, 2015, räknas in blir slutnotan dock fortfarande mer än 400 miljoner kronor. Läs mer på Open Knowledge.

Är 38,5 miljoner felräkningspengar?

Hur mycket fick Västerås flygplats i aktieägartillskott 2004? Skilda belopp anges för samma år i olika årsredovisningar.

Undertecknad har gjort en sammanställning över hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna sedan 2001 (se tidigare inlägg den 1 juni). Emellertid anges skilda belopp för samma år i olika årsredovisningar. För få reda på vilka siffror som är korrekta krävs en förklaring från kommunens ekonomer. Hur mycket pengar fick egentligen flygplatsen i aktieägartillskott år 2004? Läs mer på Open Knowledge.

Stora luckor i EU:s flygplatsbeslut

EU har nu publicerat en offentlig version av sitt beslut om Västerås flygplats. Mycket information har utelämnats i handlingen. Ändå finns en poäng med att berätta vad som faktiskt har beslutats.

Som undertecknad tidigare berättat (den 2 oktober 2014) anses vare sig Västerås kommuns bidrag till Västerås flygplats eller Ryanairs villkor på flygplatsen bryta mot EU:s regler. Nu har EU-kommissionen offentliggjort sitt beslut, efter att det rensats från konfidentiell information.

Den utelämnade informationen gör att det är omöjligt för en utomstående att undersöka rimligheten i EU:s beslut. Samtidigt är det nu enklare att förstå hur beslutet stämmer överens med EU:s regler. Beslutet rör åren mellan 2010 och 2010. Det innebär inte nödvändigtvis att kommunen även i framtiden har rätt att subventionera flygplatsen. Det innebär inte heller nödvändigtvis att flygplatsens nuvarande avtal med Ryanair är lönsamt. Läs mer på Open Knowledge.

Hur räknade VLT?

VLT gjorde för tre år sedan en sammanställning över kommunens utbetalningar till Västerås flygplats. Enligt tidningen blev prislappen 187 miljoner på tio år. Hur tidningen räknade är oklart.

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Sedan 2001 har flygplatsen fått aktieägartillskott på 232,5 miljoner. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 293,5 miljoner. Detta bygger på flygplatsens egna årsredovisningar som finns länkade på Open Knowledge.

Det visar sig att VLT (den 13 januari 2012) försökte göra en liknande uträkning för några år sedan.
VLT 2012-01-13 Grafik Vasteras flygplats

Enligt grafiken ovan var kommunens utbetalningar 187 miljoner ”de senaste 10 åren”. Eftersom grafiken publicerades 2012 borde de senaste tio åren vara 2002 till 2011. Med uppgifter från flygplatsens årsredovisningar blir kommunens driftbidrag och aktieägartillskott sammanlagt 247,5 miljoner de åren. Hur VLT har räknat är ytterst oklart.

  • Staplarna i diagrammet är elva till antalet trots att det står ”de senaste 10 åren”.
  • Siffrorna längst ner borde syfta på årtal. De är antingen felskrivna eller syftar på något annat.
  • Det framgår inte vad som är källan till antalet miljoner. Flygplatsen fick inte 15 miljoner 2003. Den fick däremot 38,5 miljoner i aktieägartillskott, visar årsredovisningen.

Den vidskeplige kanske kan förklara det hela med grafiken publicerades den 13 januari 2012, vilket var en fredag.

Hässlö fick 194 miljoner i aktieägartillskott

Vad har Västerås flygplats kostat skattebetalarna? Sedan 2001 har flygplatsen fått aktieägartillskott på 194 miljoner. Tillsammans med driftbidrag på 61 miljoner blir summan 255 miljoner.

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Nu är det dags att räkna ihop de aktieägartillskott som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Läs mer hos Open Knowledge.

Uppdaterad den 4 augusti.

Västerås flygplats fick 61 miljoner i driftbidrag

Vad har Västerås flygplats kostat skattebetalarna? Bara driftbidraget är hittills 61 miljoner.

Undertecknad håller på att sammanställa hur mycket Västerås flygplats har kostat Västerås skattebetalare varje år sedan Ryanair började använda flygplatsen 2001. Första steget är att räkna ihop de driftbidrag som kommunen har betalat till flygplatsen under åren. Läs mer hos Open Knowledge.

Utredningar om Västerås flygplats: Hela listan?

Västerås flygplats har utretts vid ett flertal tillfällen genom åren. Här finns en lista med samtliga utredningar. Eller?

För den som vill läsa de utredningar som finns om Västerås flygplats har undertecknad sammanställt en lista med länkar. Eller finns det rentav ännu fler utredningar? Läs mer hos Open Knowledge.

EU stressar inte med flygplatshandlingar

EU-kommissionen har på oklara grunder friat Västerås flygplats från anklagelser om otillåtet statsstöd. Handlingarna i ärendet har inte offentliggorts trots att det tagit mer än två månader sedan beslutet.

Undertecknad har kontaktat EU-kommissionen i Sverige och frågat när handlingarna kommer att offentliggöras. Läs mer på OKFN.se.