Är 38,5 miljoner felräkningspengar?

Hur mycket fick Västerås flygplats i aktieägartillskott 2004? Skilda belopp anges för samma år i olika årsredovisningar.

Undertecknad har gjort en sammanställning över hur mycket Västerås flygplats har kostat skattebetalarna sedan 2001 (se tidigare inlägg den 1 juni). Emellertid anges skilda belopp för samma år i olika årsredovisningar. För få reda på vilka siffror som är korrekta krävs en förklaring från kommunens ekonomer. Hur mycket pengar fick egentligen flygplatsen i aktieägartillskott år 2004? Läs mer på Open Knowledge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *