Hur motiverar EU sitt beslut om Hässlö?

Varken Västerås kommuns bidrag till Västerås flygplats eller Ryanairs villkor på flygplatsen anses bryta mot EU:s regler. Det är oklart hur EU-kommissionen gjort den bedömningen.

Som undertecknad tidigare berättat (den 2 oktober) har EU friat Västerås kommuns Ryanairbidrag. Det är fortfarande oklart på vilka grunder det beslutet har tagits. Läs mer på OKFN.se.

Siffertrick skulle ge snyggare bokslut

Moderaterna i Västerås vill att flygplatsen blir fastighetsägare i stället för hyresgäst. Detta skulle på papperet förbättra flygplatsens ekonomi. Frågan är om det skulle förändra något i praktiken.

Kommunägda Västerås flygplats hade förra året ett underskott på 21,5 miljoner kronor. Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att ekonomin skulle förbättras om flygplatsen fick äga fastigheterna på området. Fastigheterna ägs i dag av ett separat kommunalt bolag, Västerås Flygfastigheter AB. Läs mer på OKFN.se.

SD har fel om offentlighetsprincipen

Ann-Christine From Utterstedt (SD) menar att kommunala bolag inte omfattas av offentlighetsprincipen. Detta är inte riktigt sant. Däremot ger lagen även myndigheter rätten att ha affärshemligheter.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Nu är det dags att granska svaren. Läs mer på OKFN.se.

Västerås flygplats är icke-kommersiell

Större delen av trafiken på Västerås flygplats är icke-kommersiell. Det visar data från Transportstyrelsen. Samtidigt subventioneras det kommersiella Ryanair.

Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att endast ungefär 7 procent av flygplatsens trafik är kommersiell. Hon menar att Ryanair därför bara ska anses subventioneras för den andel av trafiken som utgörs av Ryanairs flygplan. Det finns skäl att ifrågasätta Elisabeth Unells räknesätt. Läs mer på OKFN.se.

Närodlat flyg lockar långväga

Elisabeth Unell, Moderaterna, menar att det innebär ”mindre bilresor att flyga från Västerås flygplats”. Detta är kanske sant på ett personligt plan. Generellt finns det inget som tyder på detta.

Som undertecknad tidigare berättat (den 19 maj) är det få västeråsare som reser från Västerås flygplats. Flygplatsen ger därför inte kortare bilresor. Läs mer på OKFN.se.

Västerås flygplats får inte längre hyressubventioner

Miljöpartiet har gått ut med att Västerås flygplats får hyressubventioner. MP fick frågan hur partiet räknat ut subventionerna. Svaret blev att hyran inte längre subventioneras.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna. Samtliga politiska partier som är representerade i Västerås kommunfullmäktige har fått frågor med anledning av detta. Nu är det dags att granska svaren. Läs mer på OKFN.se.

SD vill att öppenhet ska vara ett signum

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Ann-Christine From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill att öppenhet ska vara ett signum i all kommunal verksamhet.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.

KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Maria Lindelöf, Kristdemokraterna. KD har inget mot hemliga Ryanairkontrakt.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.

Förteget S förespråkar flygplatsfolkomröstning

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Anders Teljebäck, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är förtegna om var partiet står i frågan och förespråkar i stället en folkomröstning.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.

M ser flygplatsen som icke-kommersiell

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Elisabeth Unell, Moderaterna. Moderaterna vill att flygplatsen ska subventioneras eftersom verksamheten till största delen är icke-kommersiell.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.