Svävande strategi för schysta villkor

Regeringen har i veckan presenterat sin flygstrategi. Enligt dokumentet vill regeringen åtgärda problem med ”försämrade arbetsvillkor och osund konkurrens inom flygbranschen”. Det återstår att se hur det ska gå till.

På torsdagen presenterades regeringens flygstrategi, rapporterade VLT. Något som inte VLT nämner är att regeringen anser att problemen med så kallad regelshopping, som kan leda till ”försämrade arbetsvillkor och osund konkurrens” inom flygbranschen, måste stävjas. Flygstrategin preciserar dock inte särskilt ingående hur det ska gå till.

De åtgärder som nämns är att Sverige ska fortsätta att vara pådrivande inom EU och FN-organet Icao för ”förbättrad” lagstiftning. Myndigheter i Sverige (vilka och hur?) ska samverka avseende sociala villkor inom transportsektorn. En ny studie om hur ”förändrade anställnings- och arbetsvillkor” påverkar flygsäkerheten kommer också att publiceras i februari.

I Västerås har det tagits fram ett förslag till uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy, vilket också VLT rapporterat. I det nya förslaget står det uttryckligen att kommunen kan ställa ”krav på kollektivavtalsliknande villkor vad gäller lön, semester, arbetstid och ökad tjänstgöringsgrad.”

Policyn kommer sannolikt inte att påverka villkoren hos Ryanair, som flyger från Västerås flygplats. Detta eftersom Ryanairs affärsavtal med flygplatsen inte har föregåtts av någon upphandling.

Läs mer om arbetsvillkoren hos Ryanair, och kommunernas roll i dessa, i min bok Ryanair på svenska.

Ryanair på svenska – även som e-bok

Min bok Ryanair på svenska finns som vanlig pappersbok att köpa hos flera nätbokhandlar. Därutöver finns den även som e-bok hos bland annat Dito. Det verkar även som att e-boken finns att ”låna” på flera bibliotek.

Angående presentationstexten vet jag så klart att VLT är en förkortning av Vestmanlands Läns Tidning. Tyvärr har den nusvenska stavningen av Västmanland råkat publiceras.

Läs min bok!

Min bok Ryanair på svenska finns nu att köpa hos Bokus och andra bokhandlar. Kortfattat handlar det om hur socialdemokratiskt styrda kommuner i Sverige stödjer ett fackföreningsfientligt flygbolag.

Boken är egenutgiven på förlaget Books on Demand. Recensionsexemplar kan beställas på press@bod.se

Köpenhamns kommun klubbade Ryanairbojkott

Köpenhamns kommun fortsätter att bojkotta Ryanair. Det beslutade kommunfullmäktige i förra veckan. ”Ryanairs arbetsvillkor är oförenliga med de värderingar vi har i Köpenhamns kommun”, säger Lars Aslan Rasmussen (S).

Som undertecknad tidigare berättat (den 25 juni) har flera danska kommuner valt att bojkotta Ryanair på grund av flygbolagets arbetsförhållanden.

Köpenhamns kommun kommer att fortsätta bojkotta Ryanair, rapporterar publicserviceaktören DR. Detta beslutade Köpenhamns kommunfullmäktige (borgerrepræsentationen) i förra veckan. Kommunens personal ska inte anlita Ryanair för tjänsteresor och kommunen ska inte heller äga aktier i det irländska flygbolaget.

Ryanair verkar inte vara oroliga över den danska aktiebojkotten. Sedan januari har Ryanairs aktie stigit med 19 procent.
– Det ändrar inte det faktum att vi har ett gott samvete, att vi inte har något med social dumpning att göra via Ryanair, säger socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen till DR.

Även V vill att folkvalda får läsa Ryanairkontrakt

Utfrågningen av Västerås politiker om flygsubventioner fortsätter. Nästa person att svara är Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill, precis som Miljöpartiet och Folkpartiet, att folkvalda får läsa kontrakten med Ryanair.

Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga. En uträkning visar att varje flygbiljett subventioneras med ungefär 132 kronor. Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige har frågats ut om detta. Läs mer på OKFN.se.

Jönköpingspolitiker rasar mot Ryanair

När Ryanair valt att lämna Jönköping efter bara tio månader är ilskan stor bland politikerna. De vill att flygbolaget ska ge kommunen kompensation. ”Här måste vi kräva som kommun att de följer sin del av avtalet och kompenserar ekonomiskt det som innebär förlust för oss”, säger Ilan de Basso (S).

Ryanair minskar sin verksamhet i Sverige. Flygbolaget lägger ner en rad linjer från Skavsta, Göteborg, Västerås, Växjö, Karlstad, Kalmar, Ängelholm och Jönköping. De fyra sistnämnda blir helt utan trafik med det irländska bolaget medan trafiken på Skavsta minskas med närmare 30 procent, rapporterade Expressen i förra veckan.

När Ryanair började flyga mellan Jönköping och Barcelona i våras gick ryktet att Jönköpings kommun fått betala stora belopp för att få lågprisbolaget till kommunen, enligt Sveriges Radio. Trots påtryckningar från både oppositionen och från medierna så har skattebetalarna inte fått se vad avtalet mellan Ryanair och flygplatsen innehåller. När Ryanair väljer att avsluta avtalet i förtid har det rört upp känslor hos politikerna i Jönköping.
– Jag tycker nog det säger en hel del om företaget, faktiskt. Den här sortens agerande väcker ju inte någon respekt. Nu får vi se vad det finns för möjligheter att gå vidare med detta och det är något som våra jurister får titta på. Man kommer också titta på hur andra flygplatser hanterar det där, säger Mats Green (M), ordförande i kommunstyrelsen, till Sveriges Radio.

Ilan de Basso (S), oppositionsråd, kräver att Ryanair ger kommunen ekonomisk ersättning. Däremot vill han inte ha tillbaka flygbolaget till Jönköping.
– Vi har ju ifrågasatt deras personalpolitik och möjligheten för deras anställda att organisera sig fackligt. I det avseendet kommer de inte vara saknade, säger han till Sveriges Radio.

Nytt krav att kommuner agerar mot Ryanair

Ryanairpersonal som kritiserat säkerheten har stämts av flygbolaget. Det har på nytt väckt kravet att svenska kommuner agerar mot Ryanair. ”Att kommuner har avtal med dem är förkastligt”, skriver Eric Rosén, chefredaktör på Politism.

Som undertecknad tidigare berättat (den 26/9) har ett dussintal piloter stämts av Ryanair efter att ha ifrågasatt flygbolagets säkerhet på nätforumet Professional Pilots Rumour Network.

Efter att Sveriges Radio på torsdagen uppmärksammat händelsen väcks på nytt kravet om att svenska kommuner agerar mot Ryanair. Eric Rosén, chefredaktör på opinionssidan Politism, vill att de kommuner som samarbetar med flygbolaget tar sitt ansvar för att stoppa Ryanairs ”övergreppsliknande personalpolitik”.

Ansvaret för att ett bolag som Ryanair ska tvingas skärpa sig eller tvingas upphöra kan inte hamna på resenären. Självklart bör alla bojkotta bolaget. Men det kan inte bli en fråga om privatmoral att välja eller välja bort ett företag som går över alla gränser så ofta de bara kan. Den frågan måste bli en fråga för våra politiska makthavare och för parterna på arbetsmarknaden.

Västeråspolitiker förtegen om Ryanair

Västerås är en av de kommuner som har avtal med Ryanair. Kommunalrådet Ulla Persson (S) vill inte svara på hur det går ihop med socialdemokratisk ideologi. ”Jag tänker inte kommentera det”, säger hon.

VLT uppmärksammar i dag att Ryanairs piloter tvingas driva fackliga frågor anonymt inom Ryanair Pilot Group. Flygplatsen i Västerås bär sig inte och kommunen täcker upp underskott om ungefär 100 miljoner kronor per mandatperiod. En del av Ryanairs vinster kan därför anses komma ur subventioner från kommunen. S-gruppledaren Ulla Persson (S) är också kommunstyrelsens ordförande i Västerås och har många gånger klubbat igenom miljonsubventionerna. Hon vill inte kommentera huruvida det är lämpligt att stödja ett företag som är hårt kritiserat av facket.
– Jag tycker att ansvaret ligger på flygplatsstyrelsen, säger hon till VLT.
Flygplatsens ordförande Lena Söderberg (S) vill inte heller svara på frågan om flygplatsen är så viktig att det är värt att kompromissa med värderingarna.
– Det är inte flygplatsstyrelsens sak att besvara, den frågan måste du ställa till kommunstyrelsen, säger hon till VLT.

LO i Jönköping protesterar mot Ryanair

LO i Jönköping vill att Jönköpings kommun agerar mot Ryanair. Den fackliga organisationen vill att kommunen inför ”social hänsyn” vid upphandling. Sådana styrdokument finns redan i åtminstone två kommuner som samarbetar med Ryanair.

LO-distriktet i Jönköping protesterar mot att den kommunägda flygplatsen i Jönköping samarbetar med Ryanair.
– Att Jönköpings kommun tecknar avtal med bolag som verkar i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter är häpnadsväckande och oetiskt. Att det inte tas större hänsyn till sociala faktorer vid upphandling av tjänster och det saknas riktlinjer kring hur mänskliga rättigheter i arbetslivet tillgodoses är ett tecken på att Jönköpings kommun inte har gjort sin läxa, skriver Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Jönköping, i ett pressmeddelande.
LO-distriktet i Jönköpings län vill nu se att Jönköpings kommun inför ”social hänsyn” vid upphandling och inför ett program för hur de mänskliga rättigheterna i arbetslivet tillgodoses.

Styrdokument av den typen finns redan i två socialdemokratiskt styrda kommuner, Kalmar och Västerås. Följande formulering är hämtad ur Västerås kommuns inköps- och upphandlingspolicy.

Staden ska öka kraven på social hänsyn och etiska krav i upphandling, vilket innebär krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonventioner som behandlar föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering i arbetslivet.

Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, jämställdhet, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön.

Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska Västerås stad ställa sådana krav att entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller anställningsvillkor och övriga förutsättningar som gäller inom respektive bransch.

Detta hindrar inte Västerås och Kalmars kommuner från att låta Ryanair trafikera de kommunägda flygplatserna. När det gäller Kalmar har tidningen Barometern uppmärksammat frågan.
– Utifrån kommunens perspektiv tycker jag att det är graverande att vi stödjer den här typen av verksamhet. Det tycker jag är oerhört dåligt när vi har satt upp kriterier för vilka vi ska handla med, det är väldig dubbelmoral, säger Jonas Löhnn (MP) till Barometern.