LO i Jönköping protesterar mot Ryanair

LO i Jönköping vill att Jönköpings kommun agerar mot Ryanair. Den fackliga organisationen vill att kommunen inför ”social hänsyn” vid upphandling. Sådana styrdokument finns redan i åtminstone två kommuner som samarbetar med Ryanair.

LO-distriktet i Jönköping protesterar mot att den kommunägda flygplatsen i Jönköping samarbetar med Ryanair.
– Att Jönköpings kommun tecknar avtal med bolag som verkar i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter är häpnadsväckande och oetiskt. Att det inte tas större hänsyn till sociala faktorer vid upphandling av tjänster och det saknas riktlinjer kring hur mänskliga rättigheter i arbetslivet tillgodoses är ett tecken på att Jönköpings kommun inte har gjort sin läxa, skriver Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Jönköping, i ett pressmeddelande.
LO-distriktet i Jönköpings län vill nu se att Jönköpings kommun inför ”social hänsyn” vid upphandling och inför ett program för hur de mänskliga rättigheterna i arbetslivet tillgodoses.

Styrdokument av den typen finns redan i två socialdemokratiskt styrda kommuner, Kalmar och Västerås. Följande formulering är hämtad ur Västerås kommuns inköps- och upphandlingspolicy.

Staden ska öka kraven på social hänsyn och etiska krav i upphandling, vilket innebär krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonventioner som behandlar föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering i arbetslivet.

Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, jämställdhet, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön.

Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska Västerås stad ställa sådana krav att entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller anställningsvillkor och övriga förutsättningar som gäller inom respektive bransch.

Detta hindrar inte Västerås och Kalmars kommuner från att låta Ryanair trafikera de kommunägda flygplatserna. När det gäller Kalmar har tidningen Barometern uppmärksammat frågan.
– Utifrån kommunens perspektiv tycker jag att det är graverande att vi stödjer den här typen av verksamhet. Det tycker jag är oerhört dåligt när vi har satt upp kriterier för vilka vi ska handla med, det är väldig dubbelmoral, säger Jonas Löhnn (MP) till Barometern.

2 svar till ”LO i Jönköping protesterar mot Ryanair”

  1. […] undertecknad tidigare berättat (den 13/8) finns styrdokument av den typen redan i åtminstone två kommuner som samarbetar med Ryanair: […]

  2. […] undertecknad tidigare berättat (den 13/8) har kommunen redan en inköps- och upphandlingspolicy som bland annat innehåller krav på […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *