Upphandling av flyglinje möjliggör sociala krav

Västerås flygplats håller på att upphandla en ny flyglinje. Det är oklart varför det görs en upphandling. Vid en upphandling ska det dock ställas sociala krav på flygbolaget.

Västerås flygplats har påbörjat en upphandling för att öppna en flyglinje till Vanda flygplats i Helsingfors, rapporterar VLT. Det framgår inte av artikeln varför det görs en upphandling. Västerås flygplats verkar inte ha gjort upphandlingar när tidigare flyglinjer har startat på flygplatsen.
– Upphandling av denna typ är vanlig på våra flygplatser i inlandet. I Mälardalen är det relativt ovanligt, men det förekommer. Det finns ett regelverk kring offentliga upphandlingar för denna typ av tjänster, och som vi naturligtvis följer, skriver Eva Wetterstrand, marknadsansvarig på flygplatsen, i ett e-brev till VLT.

Som undertecknad tidigare berättat har kommunfullmäktige beslutat att Västerås flygplats aktivt ska ”jobba med sociala krav vid upphandlingar”.

Västerås kommun har sedan länge haft en inköps- och upphandlingspolicy där det bland annat ställs krav på hänsyn till ILO:s kärnkonventioner. Detta har inte hindrat den kommunägda flygplatsen från att skriva affärsavtal med Ryanair som inte förhandlar med fackföreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *