Etikett: lönespridning

 • Läs min nya e-bok!

  ”Chefens härskarteknik” är min nya bok om individuell lönesättning. Den finns nu också tillgänglig som e-bok. Min nya bok finns nu också tillgänglig som e-bok. Både pappersbok och e-bok finns för tillfället bara att beställa via förlagets hemsida. Min förhoppning är dock att den snart ska finnas hos de vanliga nätbokhandlarna samt där e-böcker finns.

 • Läs min nya bok!

  ”Chefens härskarteknik” är min nya bok om individuell lönesättning. En lättläst pocketbok om det lönesystem som arbetsgivarna använder för att söndra och härska. Efter ungefär två års bloggande i ämnet har jag nu gett ut en bok om individuell lönesättning. Boken finns i skrivande stund endast att beställa via förlagets hemsida. Min förhoppning är dock…

 • Många fack är eniga med arbetsgivarna om lönen

  ”Vilket århundrade lever Svenskt Näringsliv i?” undrar Claes Thim i tidningen Elektrikern. Många fack är dock eniga med arbetsgivarsidan om att löneskillnaderna ska öka. Claes Thim skriver i tidningen Elektrikern att Svenskt Näringlivs mål inför avtalsrörelsen är en bra motivering för att bli medlem i facket. I korta drag så vill Svenskt Näringsliv att vi…

 • Lönespridning premieras i skolrankning

  Lönespridning ingår bland de kriterier som Lärarförbundet använder sig av vid rankningen av skolkommuner. Lärarförbundet i Enköping är inte nöjda med kommunens placering i förbundets skolrankning, skriver Ena-Håbotidningen. Enköpings kommun sjunker bland annat när det gäller lärarlöner. Detta kriterium räknar dock inte bara medellönen. Även stor lönespridning, det vill säga stora löneskillnader inom yrket, premieras…

 • Nånannanismen i lönefrågan

  Alla vill ha ökad lönespridning, men alla vill också vara de som får mer. SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl vid en paneldebatt på en konferens anordnad av Medlingsinstitutet. Källa: VA Finans.

 • Lärare tjänade som riksdagsmän på 1960-talet

  På 1960-talet låg lärarlönerna i nivå med riksdagsmännens löner. Det råder stor brist på lärare i Sverige, rapporterar Sveriges Television. Många menar att lönerna måste upp för att fler ska lockas till yrket och att de som jobbar som lärare ska stanna kvar i skolans värld. Lärarlönerna i dag ligger mycket lägre än jämförbara yrken….

 • Läget för lärarnas löner

  Lärarnas avtalsrörelse pågår fortfarande. Den individuella lönesättningen, karriärstegsreformen och lärarlönelyftet är tre beslut som format dagens situation. Lärare som gör ett bra arbete ska ha högre lön än lärare som gör ett dåligt arbete. Det synsättet har varit självklarheter i de löneavtal som tecknats sedan den individuella lönesättningen för lärare infördes 1996. Av avtalen framgår…

 • Lärarfack fortsatt kritiska mot lönesystem de själva förespråkar

  Lärarnas avtalsrörelse är nu i full gång. Lärarfacken är kritiska mot ”omotiverade löneskillnader”. Facken förespråkar dock fortfarande individuell lönesättning och ökad lönespridning. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Sveriges lärare pågår fortfarande. Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén, Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund, sammanfattar fackens krav i Dagens Samhälle. Facken kräver bland annat löneökningar i ett…

 • Individuell lönesättning var från början ett krav från arbetsgivarna

  Det var arbetsgivarna som ville ha det individuella lönesystemet för att stärka sina egna positioner. Projektet kan sägas ha sjösatts vid SAF:s kongress 1987. Föregångaren till Svenskt Näringsliv, SAF, hade kongress 1987. Där presenterades en rapport som hette ”Lönen – ett medel för tillväxt”. Rapporten framhöll att lönerna skulle sättas på företagsnivå, att företagen borde…

 • Minskad lönespridning ökade jämställdheten

  Vissa hävdar att ökad lönespridning gynnar kvinnor. Forskning visar däremot att den minskade lönespridningen på 1960- och 1970-talet även minskade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Som undertecknad tidigare berättat anser Åsa Linderborg att individuell lönesättning missgynnar kvinnor, som inte har samma självförtroende att prata för sig som män. Även fackförbundet Byggnads motsätter sig individuell lönesättning…