Ryanair på svenska – även som e-bok

Min bok Ryanair på svenska finns som vanlig pappersbok att köpa hos flera nätbokhandlar. Därutöver finns den även som e-bok hos bland annat Dito. Det verkar även som att e-boken finns att ”låna” på flera bibliotek.

Angående presentationstexten vet jag så klart att VLT är en förkortning av Vestmanlands Läns Tidning. Tyvärr har den nusvenska stavningen av Västmanland råkat publiceras.

Läs min bok!

Min bok Ryanair på svenska finns nu att köpa hos Bokus och andra bokhandlar. Kortfattat handlar det om hur socialdemokratiskt styrda kommuner i Sverige stödjer ett fackföreningsfientligt flygbolag.

Boken är egenutgiven på förlaget Books on Demand. Recensionsexemplar kan beställas på press@bod.se

Levande korrektur: Ryanair på svensk mark

Satsningen på levande korrektur fortsätter. Här kommer 18 sidor om Ryanair i Sverige.

Allmänheten inbjudes härmed till korrekturläsning av 18 sidor om Ryanair i Sverige (pdf). Rapportera eventuella fel i kommentarsfältet nedan, e-posta till text@erikhjartberg.se, eller använd sociala medier. Korrigeringar rapporteras löpande.

Fortfarande finns 22 sidor om Ryanairs historia öppet för korrigeringar.

Karlstads flygplats mörkar allt utom Ryanair

Karlstads flygplats har lämnat ut sitt gamla kontrakt med Ryanair. Däremot hemlighåller flygplatsen alla andra kontrakt under samma tidsperiod.

Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. Det som har maskats är bland annat vilka avgifter flygbolagen har fått betala.
Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. Det som har maskats är bland annat vilka avgifter flygbolagen har fått betala.

Som undertecknad tidigare berättat (den 20 december 2015) gäller sekretess för avtalen mellan Ryanair och Västerås flygplats. Karlstads flygplats har däremot gått med på att lämna ut hela sitt avtal med Ryanair för åren 2011 till 2014.

Avtalet visar att Ryanair fick betala en passageraravgift på 8 euro per passagerare till den kommunala flygplatsen. Avgiften var ”all inclusive” och gav flygbolaget tillgång till samtliga tjänster på flygplatsen.

För att kunna jämföra
Ryanairs villkor med andra flygbolags begärde undertecknad ut samtliga avtal som gällde mellan Karlstads flygplats och reguljärflygbolag under åren 2011 till 2014.

De berörda flygbolagen var Air Sweden, Norwegian, British Midland, Nextjet och Svenska Direktflyg. Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. De uppgifter som har maskats är till exempel vilka avgifter flygbolagen fått betala till flygplatsen. Av de maskade avtalen framgår det dock att de övriga flygbolagen, till skillnad från Ryanair, fick betala separata avgifter för olika tjänster på flygplatsen (se till exempel avtalet med Svenska Direktflyg).

Ryanairavtal från 2010 är offentligt

Ryanairs avtal med Karlstads flygplats är offentligt. Avgiften var 8 euro per passagerare. Detta inkluderade all flygplatsservice.

Som undertecknad tidigare berättat (den 31 januari) har Värmlands Folkblad avslöjat att Ryanair fick subventioner av Karlstads flygplats.

Undertecknad har nu fått ut Ryanairs avtal med Karlstads flygplats. Avtalet visar mycket riktigt att Ryanair fick betala en passageraravgift på 8 euro per passagerare till den kommunala flygplatsen. Avgiften var ”all inclusive” och gav flygbolaget tillgång till samtliga tjänster på flygplatsen.

Enligt Värmlands Folkblad har övriga flygbolag på Karlstads flygplats fått betala separata avgifter för de olika tjänsterna på flygplatsen, så som start/landning och bagagehantering. För att styrka detta påstående måste avtalen med övriga flygbolag på Karlstads flygplats begäras ut. Det blir nu nästa steg.

Ryanair fick subventioner i Karlstad

Ryanair fick ekonomiskt stöd av Karlstads flygplats. Avtalet som flygplatsen ingick med Ryanair innebar låga fasta avgifter.

Ett fem år gammalt avtal mellan Ryanair och Karlstads flygplats visar att Ryanair slapp flera av de vanliga flygplatsavgifterna, skriver Värmlands Folkblad.

Enligt avtalet skulle Ryanair betala en passageraravgift motsvarande åtta euro per passagerare till den kommunala flygplatsen. Det är ungefär i nivå med den passageraravgift som andra flygbolag tidigare fått betala på Karlstads flygplats. Skillnaden i avtalet med Ryanair är att avgiften skulle fungera som en ”all inclusive” och även innefatta avgifterna för start, landning och bagagehantering.

De flygplatser som skriver avtal med Ryanair måste dock ta med i beräkningarna att flygbolaget snabbt kan lämna flygplatsen. Ryanair flyger inte längre från Karlstad.

Som undertecknad tidigare berättat (den 20 december 2015) gäller sekretess för avtalen mellan Ryanair och Västerås flygplats. Detta gäller även för avtal så långt tillbaka som 2001. Eftersom Värmlands Folkblad har fått läsa fem år gamla kontrakt gäller tydligen inte samma sekretess för avtalen med Karlstads flygplats. Undertecknad har begärt ut avtalen med Karlstads flygplats och inväntar nu svar.