Karlstads flygplats mörkar allt utom Ryanair

Karlstads flygplats har lämnat ut sitt gamla kontrakt med Ryanair. Däremot hemlighåller flygplatsen alla andra kontrakt under samma tidsperiod.

Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. Det som har maskats är bland annat vilka avgifter flygbolagen har fått betala.
Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. Det som har maskats är bland annat vilka avgifter flygbolagen har fått betala.

Som undertecknad tidigare berättat (den 20 december 2015) gäller sekretess för avtalen mellan Ryanair och Västerås flygplats. Karlstads flygplats har däremot gått med på att lämna ut hela sitt avtal med Ryanair för åren 2011 till 2014.

Avtalet visar att Ryanair fick betala en passageraravgift på 8 euro per passagerare till den kommunala flygplatsen. Avgiften var ”all inclusive” och gav flygbolaget tillgång till samtliga tjänster på flygplatsen.

För att kunna jämföra
Ryanairs villkor med andra flygbolags begärde undertecknad ut samtliga avtal som gällde mellan Karlstads flygplats och reguljärflygbolag under åren 2011 till 2014.

De berörda flygbolagen var Air Sweden, Norwegian, British Midland, Nextjet och Svenska Direktflyg. Karlstads flygplats har valt att endast lämna ut avtalen i maskat skick. De uppgifter som har maskats är till exempel vilka avgifter flygbolagen fått betala till flygplatsen. Av de maskade avtalen framgår det dock att de övriga flygbolagen, till skillnad från Ryanair, fick betala separata avgifter för olika tjänster på flygplatsen (se till exempel avtalet med Svenska Direktflyg).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *