Earth Hour: Samma procedur varje år

I dag deltar Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. Inte heller den här gången nämns flygets klimatpåverkan.

”Vi inom politiken, näringslivet och den offentliga sektorn i Västerås jobbar hela tiden för att bli goda förebilder”, skriver Anders Teljebäck (S) med flera i VLT.

Som undertecknad tidigare berättat (den 29 mars 2014) står flygtrafiken för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Västerås. Västerås flygplats subventioneras av kommunen med miljontals kronor varje år.

Även Nynäshamns kommun deltar i Earth Hour. Nynäshamns kommun har även publicerat en lista på hur människor kan minska sin klimatpåverkan i vardagen. Flyg mindre är en av uppmaningarna.

Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.
Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *