Kalla fall-gruppen har inte granskat mordet på Hockla

Kalla fall-gruppen har ännu inte granskat mordet på Håkan Holmström 1997. Om det visar sig att den sannolika mördaren inte längre lever kommer fallet troligen att betraktas som ”vilande”.

Henrik Sundling är sedan i år projektledare för kalla fall-gruppen i polisregion Mitt. Han berättar att gruppen ännu inte har granskat mordet på Håkan Holmström.

– Vi har tagit in ärendet till oss. Men det är ingen som har suttit och granskat fallet, säger han.1

Mordet granskades i tv-programmet ”Svenska fall för FBI” 2016. Mordutredarna Bo Åström och Mark Safarik drog i programmet slutsatsen att mordet på Håkan Holmström var ett av tre mord som kan ha utförts av en och samma gärningsman. Gärningsmannen kallades i programmet för ”herr A”. ”Herr A” dog 2007.2

Även om kalla fall-gruppen skulle komma fram till samma slutsats är det inte säkert att utredningen läggs ner, berättar Henrik Sundling.

Han säger att utredningar kan läggas ner med motiveringen ”gärningsmannen avliden”. Men i en förundersökning från 1990-talet skulle det innebära att delar av utredningensmaterialet försvinner.

– Då kommer det att gallras handlingar. Det kommer att gallras spår, säger Henrik Sundling.

Om det sedan skulle visa sig att slutsatsen var fel, att det inte var ”herr A” utan en annan gärningsman, då skulle viktigt bevismaterial redan ha kunnat gallrats bort. Därför lägger man inte ner en kalla fall-undersökning på grund av att den troliga gärningsmannen är avliden.

– Då lägger vi inte ner det. Utan vi lägger den då vilande, säger Henrik Sundling.

Men än så länge är det en öppen förundersökning som kalla fall-gruppen kommer att granska. Först görs en översiktlig granskning av fallet. Till en början ska det avgöras om det är ett mord. Det kan i vissa fall visa sig att rubriceringen är vållande till annans död. Då är brottet preskriberat. Ingen kan längre straffas för det.

Nästa steg blir att se om det finns ”framgångsfaktorer” för att lösa fallet. Vilken bevisning finns? Vilka av de inblandade lever i dag?

– När man gjort den mer formella granskningen och kommit fram till att det finns framgångsfaktorer. Det är då man sätter sig och börjar plöja utredningen. Men här har vi inte gjort steg ett än, säger Henrik Sundling.3

1 Sundling, Henrik. Telefonsamtal med Henrik Sundling, kalla fall-gruppen i polisregion Mitt., 18 november 2020.

2 ”Svenska fall för FBI del 6, säsong 2”. TV4 Play, 01 december 2016. https://www.tv4play.se/program/svenska-fall-för-fbi/3552992.

3 Sundling, Henrik. Telefonsamtal med Henrik Sundling, kalla fall-gruppen i polisregion Mitt., 18 november 2020.

”Våldets Västerås” i VLT

Min bok ”Våldets Västerås” recenseras i dagens VLT. Åsikterna är givetvis skribentens egna.

Erik Hjärtberg skriver stramt och återhållsamt på ett journalistiskt föredömligt vis. I en tid då ”journalistiska” texter författas på ett oförtäckt manipulerande vis för att så snabbt som möjligt väcka läsarnas primala instinkter och röra upp deras känsloliv, överlåter han grubblandet, kännandet och spekulerandet åt oss själva. Det här är världen, det här känner vi till, konstaterar han i en sakprosa som harmonierar ett rappt och rakt berättande med bildning, aningar, spaningar och intressanta fakta.

Mordet på Hockla: Man erkände inför bekanta

Håkan Holmström mördades i Skultuna 1997. En man erkände mordet inför bekanta men nekade sedan i polisförhör.

Brottsplats. Vallonvägen i Skultuna, november 2020.
Brottsplats. Vallonvägen i Skultuna, november 2020. Foto: Erik Hjärtberg

Som undertecknad tidigare berättat mördades Håkan Holmström i Skultuna 1997. Det är ett av de fall som polisens kalla fall-grupp nu arbetar med.

Som undertecknad också berättat erkände en 20-årig man mordet några veckor efter att det inträffade. Det visade sig sedan att han ljög. Men det fanns senare en mer trovärdig misstänkt.

När tv-programmet ”Efterlyst” tar upp fallet 2001 meddelar man att polisen har ”ett intresse riktat mot ett visst håll”. Det handlar om en man som vid ett tillfälle sagt till bekanta att han är mördaren. Mannen, som var i 55-årsåldern, berättade mer eller mindre hur han hade utfört mordet.

Vid den här tidpunkten är han polisens hetaste spår. Mannen har i förhör nekat till mordet. Men misstankarna finns kvar.1

1 ”Efterlyst”. TV3, 29 mars 2001. https://smdb.kb.se/catalog/id/000015279/29.

Mordet på Hockla: Så sa GW

Hat eller psykisk sjukdom har drivit Håkan Holmströms mördare. Så sa Leif GW Persson när han granskade fallet 2001.

Som undertecknad tidigare berättat mördades Håkan Holmström i Skultuna 1997. Det är ett av de fall som polisens kalla fall-grupp nu arbetar med.

Håkan Holmström hade tidigare varit gift och hade barn. Men sedan några år tillbaka var han ensamstående och hade utvecklat alkoholism.

– I många avseenden så är det här det mest typiska mordet eller dråpet som förekommer här i landet. Offret är en ensamstående medelålders man med alkoholproblem. Han har blivit knivhuggen eller slagen till döds i sin egen lägenhet, säger Leif GW Persson i tv-programmet ”Efterlyst” 2001.

Men det finns några saker som skiljer det här från ett vanligt mord. Måttet av våld är uppseendeväckande. Håkan Holmström knivhöggs på ett besinningslöst sätt med 30 till 40 knivhugg. Enligt Leif GW Persson brukar det indikera att gärningsmannen tillhör någon av två olika kategorier.

– Antingen är det en gärningsman som hatar just det där offret så djupt att det blir på det här viset. Eller också är det en psykiskt störd, tillfälligt eller långsiktigt psykiskt störd gärningsman, säger Leif GW Persson i tv-programmet.

Något annat som är ovanligt är att det verkar som att mördaren ristat in ett märke i kroppen. Märket är inte inristat med mordvapnen utan med hjälp av en skalpell eller dylikt. Den här inristningen och att mordet skedde under allhelgonahelgen gör det hela än mer speciellt. En hypotes för polisen har varit att det skulle ha rört sig om ett rituellt mord med satanistiska inslag.

– Det skulle ju vara någon sådan där satanistisk symbol då va’. Ett felvänt ”p” exempelvis skulle symbolisera det vanliga satanistiska pentagrammet, alltså den femuddiga stjärnan. Men det tror inte jag på faktiskt. Det skulle i så fall vara det första ritualmordet i den här kategorin av offer, säger Leif GW Persson i tv-programmet.

Ett annat tänkbart motiv kan ha varit att Håkan Holmström hade en penningskuld.

– Då visar erfarenheten att det är en person som finns i offrets absolut närmaste omgivning. Och en person som har ungefär samma bakgrund och egenskaper och livssituation som han själv har, va’, säger Leif GW Persson i tv-programmet.1

1 ”Efterlyst”. TV3, 29 mars 2001. https://smdb.kb.se/catalog/id/000015279/29.

”Våldets Västerås” i Radio Västmanland

I dag medverkade jag i Sveriges Radio Västmanland och pratade om min bok ”Våldets Västerås”. Inslaget kan avlyssnas i efterhand här, 34 minuter och 43 sekunder in i ljudfilen.

”Radioutseende”, brukar man skämtsamt säga om den som inte gör sig bra på bild. Jag funderar själv på om jag har en ”tryckpressröst”.

Våldets Västerås finns nu som e-bok

Min nya bok ”Våldets Västerås” handlar om tre omdiskuterade dödsfall i Västerås. Förutom som vanlig pappersbok finns den nu som e-bok.

E-boken är utgiven av Books On Demand och kan beställas från flera nätbokhandlar. E-boken finns även att ”låna” på flera bibliotek.

Journalister kan beställa kostnadsfria recensionsexemplar av e-boken på press@bod.se.

Läs min nya bok: Våldets Västerås

Våldets Västerås

Iranska agenter misstänks ha mördat den kurdiska hemspråksläraren Efat Ghazi med en bomb i ett vanligt svenskt radhusområde.
Under 18 år utreddes mordet på den tidigare politikern och facklige ledaren Pär Axelsson innan det visade sig att det inte var ett mord.
Efter att en Enköpingsföretagare mystiskt hittats död på stadshotellet under den stora bilträffen Power Meet har rättsväsendet inte kunnat avgöra om det var mord eller självmord.
Detta är tre omdiskuterade dödsfall i Västerås. Den här boken skildrar dessa händelser i tre reportage och går igenom bakgrunderna, händelseförloppen och de polisiära efterspelen.
Bland pusselbitarna i Västerås lokala kriminalfall finns allt från internationella politiska konflikter till småfifflande företagare och vanliga relationsproblem.
Erik Hjärtberg, född 1978, är journalist boende i Västerås. Han har tidigare skrivit böckerna ”Ryanair på svenska” och ”Chefens härskarteknik”.

Boken kan än så länge köpas från Publit och från Bokus. Snart kommer den även att finnas i fler nätbokhandlar.

Mordet på Hockla: Den försvunna pistolen

Efter mordet på Håkan Holmström i Skultuna saknades alla knivar i lägenheten. Även en pistol hade försvunnit.

Som undertecknad tidigare berättat mördades Håkan Holmström i Skultuna 1997. Det är ett av de fall som polisens kalla fall-grupp nu arbetar med.

Var det ett ritualmord som Håkan Holmström i Skultuna utsattes för? Den frågan ställer Hasse Aro när tv-programmet ”Efterlyst” tar upp fallet 1998. Frågan kan tyckas märklig men mordet var också mycket märkligt. Håkan Holmström fick 37 knivhugg på överkroppen.

Minst tre olika knivar har använts och mycket tyder på att det är Håkan Holmströms egna köksknivar. Dessa saknas nämligen i lägenheten.

Det sista mördaren gör är att märka Håkans kropp med ett ett cirka 2,5 centimeter stort tecken. Rättsläkarna konstaterar att det är gjort med ett annat instrument än mordvapnen. Det kan vara en skalpell.

Vad som också förbryllar är att det saknas en del saker från lägenheten. Det som saknas är en gammaldags prydnadspistol, en collegetröja med texten ”World Classic”, samt köksknivarna som troligen var tre.

Det är oklart vad tecknet som finns på kroppen betyder. Det kan konstateras att tecknet inte har funnits på kroppen innan mordet. Lars Danielsson, kriminalinspektör, anser att det är ett tecken som inte har uppstått av en slump.

– Nej, det är det inte. Han är troligtvis märkt, säger Lars Danielsson till ”Efterlyst”.1

1 ”Efterlyst”. Efterlyst. TV3, 12 februari 1998. https://smdb.kb.se/catalog/id/000013289/4.