Varför dog Sinthu?

Psykiatricentrum, sjukhuset i Västerås, januari 2020. Foto: Erik Hjärtberg

När man bedömer om något fel begåtts i samband med Sinthu Selvarajahs död måste man först ta reda på varför Sinthu Selvarajah dog.

Som undertecknad tidigare berättat var det den 10 december 2014 som patienten Sinthu Selvarajah dog på sjukhuset i Västerås, i samband med ett polisingripande mot honom. Organisationen Civil Rights Defenders ansåg att både polisingripandet av Sinthu Selvarajah och utredningen efter hans död innebar en människorättskränkning. Riksåklagarens utredning konstaterar att det inte går att slå fast anledningen till att Sinthu Selvarajah drabbats av andnings- och hjärtstillestånd.

Rättsläkaren har gjort följande bedömning. Sinthu Selvarajah har avlidit på grund av akut syrebrist, kvävning, efter inandning av magsäcksinnehåll under polisingripandet. Inandningen av magsäcksinnehåll med tilltäppning av luftvägarna kan förklara såväl Sinthu Selvarajahs medvetslöshet under händelsen som uttalade syrebristskador i hans hjärna och hjärtmuskulatur. Kräkningen med inandning av magsäcksinnehåll kan även vara en följd av uppkommen medvetslöshet av okänd orsak, möjligtvis höggradig upprördhet. Händelseförloppet innebär dock att kräkning skett före och inte efter medvetslösheten.

Rättsliga rådet har gjort följande bedömning. Sinthu Selvarajah har drabbats av ett tillstånd som kallas exciterat delirium och detta har varit av väsentlig betydelse för den dödliga utgången. Tillståndet karakteriseras av sinnesförvirring och hyperaktivitet samt utåtagerande med våldsamhet. Det finns inte några studier av hur naturalförloppet ser ut vid detta tillstånd utan alla med riktigt våldsamt beteende orsakat av exciterat delirium blir föremål för någon form av åtgärder och ju våldsammare personen är desto kraftfullare åtgärder vidtas för att kontrollera personen. Tillståndet har hög dödlighet även i fall där mot­åtgärderna inte varit särskilt omfattande. Det är möjligt att detta tillstånd har orsakat Sinthu Selvarajahs andnings- och hjärtstillestånd. Det är också alternativt tänkbart att Sinthu Selvarajah fått andnings- och hjärtstillestånd på grund av inandning av uppkräkt maginnehåll. Det första alternativet bedöms som mer troligt. Den slutliga dödsorsaken är syrebristbetingad hjärnskada. Denna förklaras av andnings- och hjärtstilleståndet följt av en sannolik otillräcklig lufttillförsel i samband med den tidiga fasen av återupplivningen då inandat maginnehåll delvis blockerat de nedre luftvägarna.

Riksåklagaren konstaterar att rättsläkaren och Rättsliga rådet har gjort olika medicinska bedömningar av vad som orsakat Sinthu Selvarajahs andnings- och hjärtstillestånd, som sedermera lett till att han avlidit på grund av utbredda syrebristbetingade hjärnskador. Det står visserligen klart att Sinthu Selvarajah har kräkts under polisingripandet innan han blivit medvetslös eller livlös. Emellertid har rättsläkaren och Rättsliga rådet uttryckt olika uppfattningar av om detta haft betydelse för andnings- och hjärtstilleståndet; om stilleståndet orsakats av inandning av uppkastat magsäcksinnehåll eller av tillståndet exciterat delirium som sådant. Det går därmed inte att juridiskt med säkerhet slå fast anledningen till att Sinthu Selvarajah drabbats av andnings- och hjärtstillestånd.1

1 ”Riksåklagarens beslut”. Åklagarmyndigheten, 12 mars 2019. https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/2016-9209-beslut-190312.pdf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *