Västerås flygplats som jobbskapare

Den senaste utredningen om Västerås flygplats pekar på ekonomiska problem. Den som vill se en mer positiv bild väljer att läsa en äldre text. Konsultföretaget WSP gjorde en utredning 2010.

Som undertecknad tidigare berättat (den 5 maj) visar den senaste utredningen av Västerås flygplats att flygplatsen i fortsättningen kan kosta skattebetalarna 25 miljoner kronor per år och att kommunen inte har hittat någon annan aktör som kan vara med och dela på kostnaderna.

Den som vill se en mer positiv bild av flygplatsen väljer i stället att läsa konsultföretaget WSP:s utredning från 2010. Så sent som i april i år valde tre Centerpartister att hänvisa till denna rapport i VLT.

Enligt WSP:s utredning är en av de mest direkta och tydliga regionalekonomiska effekterna av Västerås flygplats att flygplatsen sysselsätter cirka 40 personer (34 anställda 2013) och skapar ytterligare 20 arbetstillfällen i den kringliggande ekonomin. Om flygplatsen skulle läggas ner anses det innebära ett skattebortfall som är större än kommunens driftbidrag till flygplatsen. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ”kan detta peka på att det kan vara en dålig affär att lägga ned verksamheten vid flygplatsen”, menar utredningen.

Resonemanget förutsätter dock att de miljoner som flygplatsen kostar per år inte skulle kunna användas i någon annan verksamhet som skulle skapa jobb. I år kostar Västerås flygplats 27 miljoner kronor, rapporterade VLT nyligen. Dessa 27 miljoner är lika mycket som det kostar att driva Karlslunds servicehus, med 114 platser, under ett år.

WSP:s rapport tar visserligen upp fler aspekter än jobben. Undertecknad ska därför återkomma till den vid ett senare tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *