EU friar Västerås kommuns Ryanairbidrag

Varken Västerås kommuns bidrag till Västerås flygplats eller Ryanairs villkor på flygplatsen bryter mot EU:s regler. Det meddelar EU-kommissionen.

Som undertecknad tidigare berättat (den 3 oktober 2013) har EU-kommissionen utrett ett klagomål från flygbolaget SAS rörande påstått olagligt statligt stöd med anledning av avtalen mellan Västerås flygplats och Ryanair. Kommissionen har även undersökt om Västerås kommuns bidrag till flygplatsen under åren 2000–2010 varit att betrakta som otillåtet statsstöd.

Västerås flygplats frias i båda fallen, meddelar EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Kommissionen anser att Västerås kommuns bidrag till flygplatsen:

var begränsat till vad som är absolut nödvändigt för att säkerställa den ekonomiska bärkraften hos flygplatsen och att det inte gav upphov till någon otillbörlig snedvridning av konkurrensen. Stödet ansågs bidra till ett mål av gemensamt intresse, som var att förbättra tillgänglighet, öka antalet förbindelser och bidra till den regionala utvecklingen i det område där flygplatsen är belägen.

När det gäller flygplatsens avtal med Ryanair ansåg kommissionen att avtalen, vid den tidpunkt då de ingicks, ”rimligen kunde ha förväntats förbättra flygplatsens ekonomiska situation och att de därför inte gav de berörda flygbolagen någon otillbörlig ekonomisk fördel jämfört med deras konkurrenter”.

Det är oklart exakt hur EU-kommissionen kommit fram till beslutet. Beslutet kommer att offentliggöras så fort all konfidentiell information har rensats bort, står det på EU:s konkurrenswebbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *