Marknaden styr inte flyget

Två gratis väskor får passagerarna ta ombord på flyget. Den som bjuder är skattebetalarna. Foto: Erik Hjärtberg
Två gratis väskor får passagerarna ta ombord på flyget. Den som bjuder är skattebetalarna. Foto: Erik Hjärtberg

SVT påstår att marknaden skulle styra utbyggnaden av flygplatser. Detta är felaktigt. I synnerhet när det gäller en flygplats som i år kostar skattebetalarna 27 miljoner kronor.

Brommas problem öppnar för Västerås, rapporterade SVT i förra veckan. Om Brommas flygplats lägger ner kan det gynna Västerås flygplats, enligt tv-inslaget. Källan till detta är Mikael Nilsson, vd för Västerås flygplats.

Påståendet är underligt med tanke på att Mikael Nilsson själv har sagt att han inte ser att något av flygbolagen som i dag flyger på Bromma skulle välja att lägga över trafiken till Västerås flygplats. Som undertecknad tidigare berättat (den 27 oktober).

Intressant i tv-inslaget är även reporterns uttalande, som inte har transkriberats på hemsidan.

Det är marknaden som styr. Kommer marknaden tillåta någonsin att man bygger ut Västerås?

Det är oklart vad som menas med att ”marknaden” styr en flygplats som i år kommer att kosta skattebetalarna 27 miljoner kronor. Offentliga subventioner är inte heller något unikt för Västerås. Rasmus Fleischer kommenterade detta i tidningen Brand 2010:

Flygtrafiken överlever idag tack vare statliga subventioner. På någonting som liknade en fri marknad hade flyget knappast kunnat bära upp sina egna bränslekostnader. Sedan 1944 gäller dock ett internationellt avtal, Chicagokonventionen, som förbjuder beskattning av flygbränsle. Det innebär att flygtrafik gynnas på bekostnad av både bil, båt och tåg. Resultatet blir att det ofta är billigare att flyga än att ta tåget från Malmö till Stockholm.

Till detta kan läggas alla de skattepengar som pumpas in i byggen av flygplatser och sammanhängande infrastruktur. Tidigare år beslöt Malmös kommunstyrelse (som har rödgrön majoritet) att börja donera två miljoner kronor per år till Köpenhamns flygplats Kastrup. Syftet ska vara att stärka Öresundsregionens konkurrenskraft. Enligt den ”kapitalrealism” som helt dominerar vår tids partipolitik, är det nödvändigt att använda skattepengar för att locka till sig kapital, i konkurrens med andra kommuner, andra regioner och andra stater. Sjunkande flygtrafik anses vara ett varsel om ekonomisk stagnation som i slutändan drabbar alla. Att främja flyget blir en politisk målsättning som går bortom ideologiska principer. Självutnämnda liberaler är dock de allra mest entusiastiska bland flygkramarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *