Konsulter killgissade om Västerås flygplats

Konsultföretaget WSP gjorde 2010 en utredning om Västerås flygplats. WSP såg ljust på framtiden för flygplatsen. Med facit i handen fick utredarna inte många rätt.

Som undertecknad tidigare berättat (den 16 december 2014) gav konsultföretaget WSP en positiv bild av Västerås flygplats i en utredning 2010.

Enligt rapporten vore det en dålig affär att lägga ned verksamheten vid Västerås flygplats eftersom flygplatsen ger ett antal arbetstillfällen och därmed skatteintäkter. Resonemanget förutsätter dock att de miljoner som flygplatsen kostar per år inte skulle kunna användas i någon annan verksamhet som skulle skapa jobb.

Rapporten innehåller även prognoser om flygplatsens framtid. Bland annat fanns en potential i marknaden för ”etniskt flyg” från Västerås flygplats.

Etniska flyg riktar sig mot en speciell målgrupp och speciella destinationer. Det har visat sig vara en framgångsrik nisch för bolag som bland annat opererar från Landvetter med destinationer i framför allt mellanöstern. Upptagningsområdet för den här typen av flygningar är likaledes stort – framför allt då det i dagsläget endast existerar liknande service från just Landvetter och Arlanda.

Efterklokt kan det konstateras att det etniska flyget till Mellanöstern inte blev någon succé. ”Full cirkus kring etniskt flyg”, skrev webbsidan Travel Report 2011 med anledning av de många konkurserna inom nischen. Året innan hade Sveriges Radio rapporterat om hur den etniska resebyrån Flyhome gått i konkurs och lämnat runt tusen svenskar strandsatta i Mellanöstern.

Vidare har WSP utrett tre olika scenarier för Västerås flygplats:

Lågscenario: Passagerarvolymen antas ligga kvar på 2008 års nivå, dvs. 186 612 enkelresor, under hela perioden till 2030.

Högscenario: Passagerarvolymen antas fördubblas under perioden 2008-2030 och ökningen antas ske i en jämn takt. Det rör sig alltså om en ökning till totalt 373 224 resor år 2030, en ökning med 8 482 resor per år under 22-årsperioden.

Nedläggning: All passagerartrafik antas läggas ner fr.o.m. 2010

Tydligen var det helt otänkbart att passagerarantalet skulle minska i framtiden. År 2013 var antalet passagerare 161 925.

Om flygplatsen skulle läggas ned skulle detta även minska antalet utländska besökare, menar utredningen. Någon motivering till påståendet finns inte.

I brist på annan information har vi i beräkningarna antagit att 100 procent av de utländska besökarna som flyger till Västerås Flygplats skulle välja att inte besöka regionen om flygplatsen lades ned

Någon av de utländska besökarna kanske till exempel flyger till Västerås flygplats för att besöka släktingar i regionen. Skulle vederbörande välja att inte besöka släkten om det inte gick att flyga just till ”Stockholm Västerås”, som flygplatsen officiellt heter?

Till sist utredde WSP effekterna av en sjudubbling av antalet flygavgångar vid Västerås flygplats. Detta scenario var inte helt taget ur luften eftersom flygbolaget City Airline, när rapporten skrevs, planerade dagliga avgångar från Västerås till Landvetter och till Umeå. Bara några dagar efter premiären lade emellertid City Airline ner all verksamhet på Västerås flygplats, rapporterade VLT. Anledningen var att flygbolaget fick ekonomiska problem efter vulkanutbrottet på Island och det följande flygstoppet.

När WSP presenterade sin utredning ställde Sveriges Radio frågan om konsultföretaget verkligen var en opartisk utredare. Detta på grund av att WSP har en lång tradition av samarbete med flygindustrin över hela världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *