Kommuner föreslås ställa krav vid upphandlingar

Moderaternas lösning på dåliga arbetsvillkor inom flygbranschen är konsumentmakt. Ali Esbati (V) föreslår i stället att myndigheter ska ställa krav vid upphandlingar. ”Det har inte visat sig att regeringen är intresserad av att närmare under­söka möjligheterna till det”, säger han.

Aftonbladet berättade i fredags att Ryanair vill undkomma all typ av ansvar som arbetsgivare genom att tvinga piloterna att bli företagare. Samma dag diskuterades frågan om social dumpning inom flygbranschen under en interpellationsdebatt i riksdagen.

Vänsterpartisten Ali Esbati frågade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) vad hon ville göra åt situationen.
– Avser ministern att ta initiativ till en utredning om social dumpning inom luftfarten?, frågade han.

Arbetsmarknadsministern svarade att hon för närvarande inte såg något behov av att tillsätta någon särskild utredning.
– Samtidigt finns det såklart en konsumentmakt, att konsumenter kan välja till och välja från. Allt handlar inte om lagstiftning; det handlar också om konsumentmakt, sa hon.

Ali Esbati var inte nöjd med svaret. Han vill i stället att myndigheterna ska ställa högre krav på flygbolagen vid upphandlingar.
– Det är intressant att man menar att den som ska köpa en biljett en eller flera gånger därigenom ska ta ansvaret för att det inte sker lönedumpning någonstans i världen. Det är ett ganska märkligt och stort krav att ställa på den som köper sin biljett. Däremot skulle man kunna ställa det kravet på dem som upphandlar offentlig flygtrafik. Offentlig flygtrafik upphandlas en hel del i Sverige, sa han.

Som undertecknad tidigare berättat (den 30/8 2013) har Västerås kommun redan en inköps- och upphandlingspolicy som bland annat innehåller krav på ”erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar”. Ulla Persson (S), kommunalråd i Västerås, har tidigare sagt att det ska utredas huruvida personalsituationen på Ryanair är förenlig med detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *