Flygplatsen går back trots privat flygledning

Ett återförstatligande av flygledningen hotar Västerås flygplats. Det menar fyra moderata riksdagsledamöter. Flygplatsen går redan nu med förlust trots att flygledningen är privat.

Oppositionspartierna i riksdagen vill återreglera flygledningen i Sverige, rapporterar Flygtorget. Sedan avregleringen har bland annat Västerås flygplats anlitat ACR, det hittills enda företag som tagit upp konkurrensen med Luftfartsverket.

Förslaget är att Luftfartsverket återfår monopolet på flygtrafikledning vid alla statliga flygplatser samt vid de flygplatser som ligger inom ”fyra så kallade samfällda terminalområden”, däribland Västerås flygplats.

Fyra moderata riksdagsledamöter skriver i VLT att en återreglering skulle innebära höjda kostnader för Västerås flygplats. Detta skulle kunna göra att flygplatsen tvingas slå igen. ”Den regionala tillväxten är beroende av en fungerande infrastruktur, och flyget är en viktig del av denna”, skriver debattörerna.

Emellertid går Västerås flygplats redan nu med förlust även om flygledningen är privat. Som undertecknad tidigare berättat (den 22/8 2013) får flygplatsen 15 miljoner kronor i driftbidrag årligen. Trots detta var underskottet 6 miljoner under 2012.

Det är även oklart vad som avses med att flyget skulle vara viktigt för den ”regionala tillväxten”. Som undertecknad tidigare berättat (den 12/9 2013) visade en rapport för några år sedan att få av resenärerna på flygplatsen var västeråsare, få reste i tjänsten och få hade Västerås som slutdestination.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *