Ryanair lockar få resenärer till Västerås

Västerås flygplats påstås i debatten vara viktig för turism och näringsliv. En rapport visar på motsatsen. Få av resenärerna är västeråsare, få reser i tjänsten, få har Västerås som slutdestination.

Den förlusttyngda kommunägda flygplatsen i Västerås trafikeras huvudsakligen av Ryanair. Företrädare för de borgerliga partierna i Västerås skriver i VLT att kommunen behöver en flygplats. ”Både för näringslivet, turismen och för Västerås invånare”.

VLT berättade 2009 om en rapport som visade att få av resenärerna på flygplatsen var västeråsare, få reste i tjänsten och få hade Västerås som slutdestination.

Rapporten gjordes på uppdrag av Socialdemokraterna. Uppgifterna om flygplatsens resenärer byggde på en marknadsundersökning från Mälardalens högskola och åskådliggjorde följande.

Av resenärerna som flög från Västerås var:

  • 65 procent svenskar
  • 35 procent andra nationaliteter

Av svenskarna var:

  • 32 procent bosatta i Stockholmsregionen
  • 7 procent bosatta i Västerås
  • 90 procent privatresenärer
  • 10 procent tjänsteresenärer

Av andra nationaliteter som flög till Västerås

  • hade 55 procent Stockholmsregionen som slutdestination
  • hade 15 procent Västerås som slutdestination
  • var 70 procent privatresenärer
  • var 30 procent tjänsteresenärer

Möjligen ser fördelningen ut på ett annat sätt i dag. Som undertecknad tidigare berättat (den 30/8) håller flygplatsen på att utredas på nytt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *