Flygplatsdirektör hoppas på mer bidrag till Ryanair

EU vill införa nya regler om subventioner av flygplatser. Sveriges regering vill att flygplatserna ska få fortsätta gå på bidrag. ”För vår del gläder det mig”, säger Mikael Nilsson, vd på Västerås Flygplats.

EU-kommissionen har presenterat ett utkast till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Kommissionens förslag innebär att stöd från staten, en region eller en kommun i normalfallet endast kommer att vara tillåtet under en övergångsperiod på tio år.

Sveriges regering har i veckan gett synpunkter på förslaget. Regeringen oroas av de föreslagna riktlinjerna.
– Regeringen tycker att det är viktigt att EU-kommissionen tar hänsyn till de omständigheter som är specifika för Sverige med stora avstånd, gles befolkning och ibland brist på alternativa kommunikationer, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) till regeringens hemsida.

Sveriges Radio har intervjuat Mikael Nilsson, vd på Västerås flygplats. Västerås kommunägda flygplats har något färre än 200 000 passagerare per år och Mikael Nilsson menar att flygplatsen därför inte omfattas av EU-kommissionens granskning.
– Men vi vill ju expandera och då är ju en gräns på 200 000 passagerare en sorts broms för en expansion, säger han till Sveriges Radio.

Emellertid är det inte bara en begränsning av antalet passagerare som krävs för att en flygplats ska undantas från bidragsreglerna. Flygplatsen ska även anses tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt EU-kommissionens utkast till riktlinjer är detta:

bara möjligt om någon del av ett område som potentiellt betjänas av flygplatsen i avsaknad av en flygplats skulle vara isolerad från resten av EU i en omfattning som skulle skada dess sociala och ekonomiska utveckling. Vid denna bedömning bör man beakta andra transportsätt och särskilt höghastighetståg eller sjöförbindelser med färja.

Det är oklart om Västerås flygplats hör till den kategorin. Västerås turistbyrå uppger följande:

Sveriges största flygplats Arlanda ligger endast en timmes bilfärd från Västerås, och dit går även bussar regelbundet från bussterminalen. Även Stockholm-Skavsta och Bromma flygplats ligger på kort avstånd från Västerås.

EU:s officiella tidning berättade förra året att EU-kommissionen även utreder ett klagomål från flygbolaget SAS rörande påstått olagligt statligt stöd med anledning av avtalen mellan Västerås Flygplats och Ryanair. Kommissionen ska utreda om de frikostiga villkor Ryanair har på flygplatsen är förenliga med fri konkurrens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *