Resenärsperspektivet

ryanland

I know continental Europeans are open about this stuff, but at what point do you ever actually need to use a sex shop in an airport? Do you get a call from a business colleague and hear he’s delayed half an hour, or does the monitor alert you to the fact that your parents’ holiday charter is running over schedule, and you think to yourself, oh, I know, I’ll just kill the time cracking one off in Toss’R’Us? Mesmerised, I amble in and find all the usual stuff – DVDs, toys, magazines, underwear. There are even private video booths, so if you’re ever on a delayed flight to Frankfurt and are being met by one of those men who holds a placard bearing your name, for your own sake, don’t shake his hand.

Philip Nolan (2007:45), Ryanland: A no-frills odyssey across the new Europe. ISBN: 9780340935934

Flygkritik inför Earth Hour

I helgen deltog Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. För första gången nämndes flygets klimatpåverkan.

Som undertecknad tidigare berättat (den 28 mars 2015) har Västerås flera år deltagit i klimatmanifestationen Earth Hour. Kommunen har bland annat uppmanat medborgarna till att duscha fortare medan flygets klimatpåverkan inte har nämnts.

Den här gången gav däremot Anna Malmström, energi- och klimatrådgivare hos kommunen, i VLT rådet att göra färre flygresor och i stället stanna längre på resmålet. Hon hade däremot svårt att förklara hur den uppmaningen går ihop med kommunens stora utgifter för Västerås flygplats.

Earth Hour: Samma procedur varje år

I dag deltar Västerås kommun i klimatmanifestationen Earth Hour. Inte heller den här gången nämns flygets klimatpåverkan.

”Vi inom politiken, näringslivet och den offentliga sektorn i Västerås jobbar hela tiden för att bli goda förebilder”, skriver Anders Teljebäck (S) med flera i VLT.

Som undertecknad tidigare berättat (den 29 mars 2014) står flygtrafiken för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Västerås. Västerås flygplats subventioneras av kommunen med miljontals kronor varje år.

Även Nynäshamns kommun deltar i Earth Hour. Nynäshamns kommun har även publicerat en lista på hur människor kan minska sin klimatpåverkan i vardagen. Flyg mindre är en av uppmaningarna.

Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.
Sammanvägd bild av koldioxidutsläppen från transporter i Västerås, 2008. Grafik: Västerås kommun.