Brevväxlar med redaktörer

Dagens nej: Dagens Industri

Hej Erik,

Tack för din ansökan till tjänsten som reporter på Di Weekend. Vi har fått många kvalificerade sökande och måste tyvärr meddela att du inte gått vidare rekryteringsprocessen.

Med vänliga hälsningar,

Ryanair är ett sjukt varumärke

Vissa varumärken har blivit så kända att de används som vanliga ord. Varumärken så som Jeep har blivit så allmänna att de förlorat sin status. Det kallas för sjuka eller degenererade varumärken.

Dagens Nyheter publicerade för några år sedan en lista på så kallade sjuka varumärken. När ett varumärke börjar användas som beteckning på en varukategori kallas det för ett degenererat eller sjukt varumärke. Jeep betyder till exempel terrängbil, samtidigt som Jeep även är varumärket för terrängbilar från ett särskilt företag.

Ryanair är ett flygbolag som kritiserats för dåliga arbetsförhållanden. Tidningen Journalisten rapporterade i förra veckan att fackliga representanter riktar hård kritik mot arbetsförhållandena på Dagens Nyheter.

Det här är Ryanair på svenska, budskapet är mycket tydligt: ”Vi förhandlar inte. Vi lyssnar inte. Vi bestämmer – och vem som helst som vågar säga emot kan drabbas av utfrysning och förvisning.”

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski beklagar situationen. Han menar att det framförts ganska många synpunkter om tidningens nedskärningar.
– Någon tystnad råder knappast vad gäller utvecklingen på DN, även om en del överord använts i stridens hetta. Sedan kommer man inte ifrån grundproblemet, som ju är det ekonomiska läget i branschen och hela den dramatiska strukturomvandling som slår stenhårt mot medieindustrin, säger han till Journalisten.

Arbetar inte som informatör

Dagens nej: Advokaten

Hej Erik!
Tack för din ansökan till tjänsten som journalist på tidskriften Advokaten och Advokatsamfundets webb. Vi har just avslutat rekryteringsarbetet som drog ut på tiden till följd av pressläggningstider. Vi hade fått in många kvalificerade ansökningar till tjänsten och vi har lagt stor vikt vid att göra en noggrann bedömning av ansökningarna.
Uppdraget som ny journalist/informatör har gått till Mats Cato. Mats har en lång erfarenhet som reporter/skribent och har under flera år arbetat som webbredaktör på en advokatbyrå.

Med vänlig hälsning

Nyhetsbyrå uttrycker sin tacksamhet

Dagens nej: Nyhetsbyrån Siren

Hej!
Tack för din ansökan om tjänst som reporter på Nyhetsbyrån Siren. Vi har nu avslutat rekryteringsprocessen, där vi haft många kvalificerade sökande. Vi har tyvärr beslutat att inte gå vidare med din ansökan.

Vi vill återigen tacka för visat intresse!

Med vänlig hälsning