Ryanair är ett sjukt varumärke

Vissa varumärken har blivit så kända att de används som vanliga ord. Varumärken så som Jeep har blivit så allmänna att de förlorat sin status. Det kallas för sjuka eller degenererade varumärken.

Dagens Nyheter publicerade för några år sedan en lista på så kallade sjuka varumärken. När ett varumärke börjar användas som beteckning på en varukategori kallas det för ett degenererat eller sjukt varumärke. Jeep betyder till exempel terrängbil, samtidigt som Jeep även är varumärket för terrängbilar från ett särskilt företag.

Ryanair är ett flygbolag som kritiserats för dåliga arbetsförhållanden. Tidningen Journalisten rapporterade i förra veckan att fackliga representanter riktar hård kritik mot arbetsförhållandena på Dagens Nyheter.

Det här är Ryanair på svenska, budskapet är mycket tydligt: ”Vi förhandlar inte. Vi lyssnar inte. Vi bestämmer – och vem som helst som vågar säga emot kan drabbas av utfrysning och förvisning.”

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski beklagar situationen. Han menar att det framförts ganska många synpunkter om tidningens nedskärningar.
– Någon tystnad råder knappast vad gäller utvecklingen på DN, även om en del överord använts i stridens hetta. Sedan kommer man inte ifrån grundproblemet, som ju är det ekonomiska läget i branschen och hela den dramatiska strukturomvandling som slår stenhårt mot medieindustrin, säger han till Journalisten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *