Etikett: Rygge

  • Italienska i Norge ville inte jobba irländskt

    Ryanair vill att flygbolagets personal ska arbeta enligt irländska lagar. Norska fack anser däremot att norsk lag gäller i Norge. Detta är nu en fråga för rättsväsendet. För att få en så hög vinstmarginal i flygbolaget som möjligt genomförde Ryanairs vd Michael O’Leary en ny sparåtgärd 2004. Personalen i flygplanen fick veta att de inte…

  • Ryanair tvingas följa norska arbetsmiljölagar

    Ryanair skriver nya anställningskontrakt för sin personal på flygplatsen Rygge. Det görs efter kritik från en norsk myndighet. ”Vi är nöjda med att de har uppfyllt minimumkraven i arbetsmiljölagen”, säger Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynet. Som undertecknad tidigare berättat (den 18/12 2013) gjorde myndigheten Luftfartstilsynet en inspektion på flygplatsen Rygge i sydöstra Norge. Inspektionen gjordes efter att…