Etikett: hr

  • Social kompetens

    Berättelsen om större krav på social kompetens kan, om man vill, härledas ur att vi när industrijobben bortrationaliseras får en växande andel tjänste- och servicearbete. Dock behöver ”social kompetens” i praktiken inte betyda mer än ”förmågan att hålla sig väl med makten”. Om den sortens förmåga är av socialt värde tål att diskuteras. För min…