Social kompetens

socialkompetens

Berättelsen om större krav på social kompetens kan, om man vill, härledas ur att vi när industrijobben bortrationaliseras får en växande andel tjänste- och servicearbete. Dock behöver ”social kompetens” i praktiken inte betyda mer än ”förmågan att hålla sig väl med makten”. Om den sortens förmåga är av socialt värde tål att diskuteras. För min doktorsavhandling intervjuade jag exempelvis över fyrtio anställda som lyckats med konststycket att ägna kring hälften av arbetstiden åt privata aktiviteter. De hade alla social kompetens och de var även duktiga på att lura sina chefer. En som jobbade på reklambyrå berättade hur hennes prestation mer bedömdes utifrån beteende och inövad svada än utifrån de texter hon hade till uppgift att skriva. Alltså nöjde hon sig med att lära sig ”snacket”. En väl utvecklad cynism – som i andra sociala sammanhang, exempelvis familjen, skulle vara förödande – kan vara av stort värde i arbetslivet. Men innebär det att kraven på sociala färdigheter har höjts?

Roland Paulsen (2015:101), Vi bara lyder. ISBN: 9789173894906

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *