Etikett: bolag

  • LO i Jönköping protesterar mot Ryanair

    LO i Jönköping vill att Jönköpings kommun agerar mot Ryanair. Den fackliga organisationen vill att kommunen inför ”social hänsyn” vid upphandling. Sådana styrdokument finns redan i åtminstone två kommuner som samarbetar med Ryanair. LO-distriktet i Jönköping protesterar mot att den kommunägda flygplatsen i Jönköping samarbetar med Ryanair. – Att Jönköpings kommun tecknar avtal med bolag…