Litterata liberaler

Svenska folkpartiet lanserar ytterligare ett danskt initiativ. Vinner partiet i höst vill det skapa en kanon som ska ställas upp till värn för svenska litteraturen och språket, kungjorde riksdagsledamoten Cecilia Wikström i lördags:

”En sådan kanon skulle innehålla exempelvis Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs emigrantepos, Tomas Tranströmers dikter eller delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära produktion. Denna litteraturkanon skulle sända en klar signal om vikten av att ta del av det gemensamma språket och litteraturen.”

/…/

De som fordrar att andra ska redovisa sina svenskkunskaper måste förstås föregå med gott exempel. Därför ber jag nu envar i folkpartiets styrelse att ärligt redovisa vilka av de populära svenska verk och författarskap som Wikström nämner här ovan de verkligen läst. Jag råkar ha läst dem alla. Det gör mig äktsvensk.

Stefan Jonsson frågar i Dagens Nyheter hur belästa folkpartiets styrelseledamöter egentligen är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *