Könsrock

Utbildningsradions programserie Drömsamhället handlar om de politiska idéerna och ideologierna. Sju halvtimmesprogram beskriver vilka frågor som är viktiga för de olika ideologierna, vad som skiljer dem åt och hur dagens politiska partier förhåller sig till sina ideologiska rötter.

I dagens program var temat feminism. Har kvinnor och män olika förutsättningar och blir behandlade olika? Eller är den könsmaktsordning som många feminister talar om en myt? Hur ser ett feministiskt drömsamhälle ut, och vad kännetecknar en feministisk ekonomisk politik? Programledaren Emil Nikkhah mötte kvinnliga och manliga feminister och deras meningsmotståndare.

Bland de utfrågade fanns bland annat feministen Emma, sångerska i punkbandet Disconvenience i Umeå. Emma talade bland annat om kvinnans underordning i dagens samhälle och om hur ett feministiskt drömsamhälle skulle kunna se ut. På gruppen Disconveniences hemsida kan man utläsa att även punkscenen i Luleå har ett tydligt genusperspektiv, då de nyligen har anlitat gruppen för ett uppträdande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *