En så kallad klintbergare

Bajsmannen – om myter i vår tid är ett examensarbete vid utbildningen Journalistik & Multimedia (120 poäng) på Södertörns Högskola.

I projektet behandlas moderna myter, med utgångspunkt i fenomenet ”bajsmannen”. Ambitionen har inte varit att utröna huruvida ”bajsmannen” verkligen existerar eller ej, utan har snarare syftat till att åskådliggöra mytens natur och dess roll i vår moderna kultur.

Men visst existerar bajsmannen, även om han numera inte utövar de avföringsaktiviteter han gjort sig känd för, då han visar sig på somrarnas rockfestivaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *