Bonnier äger

I en ny rapport om antisemitismen i Sverige, menar 26 procent av samtliga tillfrågade att ”judarna har stort inflytande över världsekonomin” och 15 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”judarna har för stor makt i världen i dag”, skriver Heléne Lööw och Henrik Bachner i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen. Bonnier AB är enligt den egna hemsidan, en familjeägd mediekoncern med sin bas i Sverige. Verksamhet finns i mer än 20 länder, med tonvikt på norra Europa. Det finns cirka 150 företag och verksamheter i Bonnier AB. Bland dessa finns förutom Dagens Nyheter även Expressen, TV4 (29,3%) och Svensk Filmindustri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *