Värdsklass

Högskoleverket kritiserar utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Om inte bristerna åtgärdas inom ett år kan examinationsrätten dras in, meddelar Dagens Media.

Det är, enligt Dagens Media, de teoretiska och vetenskapliga delarna av utbildningen som brister och studenterna ges inte tillräcklig utbildning. A- och B-kurserna domineras av praktiska inslag, men eftersom de inte ger tillräckliga teoretiska kunskaper så dras nivån ner på C- och D-kurserna. Även lärarkompetensen måste höjas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *