Kattfajt

Och så säger Arbetarens Anna-Klara Bratt ”Välkommen, Mona Sahlin”. Mona Sahlin välkomnas inte som en politiker som kommer att kämpa för att återta de landvinningar Sveriges arbetarklass (inklusive dess kvinnor) förlorat under årtionden av en alltmer högervriden socialdemokrati och den tid som borgarna styr regeringen. Tvärtom, hon ”har suttit med vid så gott som samtliga beslut om nedskärningar och finanssaneringar som skapat de klyftor Sverige brottas med”, skriver Bratt. Men hon välkomnas som kvinna, som ledare för Sveriges största arbetarparti, som en person som lyckats bryta gubbväldet.

Linn Hjort i Internationalen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *