Jämställd utseendefixering

Media och reklam stärker uppfattningen att hur kvinnor ser ut är viktigare än vad de tänker och gör. Det spär på sexismen i hela samhället, skriver tidningen Offensiv.

Det finns exempel på hur kvinnokamp kan slå tillbaka utseendefixering, menar Offensiv. Som under 1970-talet då kvinnor i större grad kom ut i arbetslivet och den offentliga sektorn byggdes ut med barnomsorg och så vidare. Då var det även mindre press på hur man skulle se ut.

Sedan år tillbaka är dock skönhetsvård även en angelägenhet för män, vilket bland annat bloggen Manolo är ett tecken på. Eller som Vice för en tid sedan uttryckte det:

Back in the anti-metrosexual 70s the world was so Saturday Night Fever meets Welcome Back Kotter that “looking cool” basically meant acting like a greasy, overweight rapist who was obsessed with himself. Guy, that was THIRTY years ago.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *