Elefant

Den första riktiga elefanten kom till Sverige 1804, berättar Petter. Ägaren Jean Baptiste Gautier visade elefanten i Stockholm i nästan två år och turnerade sedan runt i Sverige med sitt menageri.

Augusti 1806 nådde man Skänninge. Elefanten ställdes upp i en sal i rådhuset, och hit inbjöds allmänheten. Missnöje över biljettpriserna gjorde att någon började kasta sten på rådhusfönstrena och även träffade Skänninges borgmästare i huvudet. Efter att borgmästaren avvikit skedde en så kallad massplankning. Borgmästaren rekvirerade militär och lyckades få lugn den andra dagen. Händelsen fick inga rättsliga följder då allmogen ”hotat att bränna Skänninge” om det ledde till åtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *