Den som väntar på något gott

Sant är att digitalteknologin innebär en enorm utmaning mot upphovsrätten. Det är praktiskt svårt, för att uttrycka det milt, att ha kontroll över hur texter, bilder och ljud används när snart alla hörn av världen är förbundna
genom ett digitalt nätverk, där ofattbara mängder information kan spridas och kopieras – och manipuleras – i en blink. Och allt svårare blir det i takt med att allt fler hushåll köper upp sig på den nya teknikens välsignelser. Men som jag ska visa i det här kapitlet lär teknikerna komma att lösa kontrollproblemen, eftersom det är nödvändigt för nöjes- och massmedieindustrin.

Kerstin Ahlberg, Din upphovsrätt och andras (ISBN: 9155042708), första upplagan, 1995.

Sant är att digitalteknologin innebär en enorm utmaning mot upphovsrätten. Det är praktiskt svårt, för att uttrycka det milt, att ha kontroll över hur texter, bilder och ljud används när snart alla hörn av världen är förbundna genom ett digitalt nätverk, där ofattbara mängder information kan spridas och kopieras – och manipuleras – i en blink. Och allt svårare blir det i takt med att allt fler hushåll skaffar sig allt mer av den nya tekniken. Å andra sidan lär teknikerna komma att lösa kontrollproblemen, eftersom det är nödvändigt för nöjes- och massmedieindustrin.

Kerstin Ahlberg, Din upphovsrätt och andras (ISBN: 9172274883), tredje upplagan, 2006.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *