Vad kostar den individuella lönesättningen?

En kritik mot individuell lönesättning är att lönesättningen tar tid och därmed kostar pengar. Frågan är hur mycket.

Som undertecknad tidigare berättat är en kritik mot den individuella lönesättningen höga transaktionskostnader, det vill säga kostnaderna för att nå löneöverenskommelser för var och en. Frågan är hur höga dessa kostnader är. Några aktuella undersökningar verkar inte finnas.

Jag kontaktade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och frågade efter eventuell statistik. Caroline Olsson på sektionen för arbetsliv svarade att SKL inte har någon statistik över detta och att hon inte kände till om någon annan hade det.

Som ett experiment skickade jag ut en enkät på e-post till alla chefer inom Västerås kommunala vård och omsorg där jag frågade hur lång tid de lägger på lönesamtal. Av 34 chefer svarade endast 5 på enkäten. Dessa svarade att varje lönesamtal kunde ta från 5 minuter upp till 30 minuter. Lönesamtalen är dock endast en liten del i arbetet med lönesättningen. En av cheferna som svarade på enkäten meddelade att varje lönesamtal föregås av ett medarbetarsamtal på cirka 60 minuter, där lön och prestation diskuteras.

Vidare krävs det att både chefen och medarbetaren förbereder sig för dessa samtal. De fackliga representanterna får också bevaka och följa upp individuella löner för varje enskild medlem, och kontrollera att cheferna håller sina löften.

Frågan är därför om en större och mer utförlig enkät kan ge svar på hur stora transaktionskostnaderna är för den individuella lönesättningen.

Kort enkät om lönesamtal

Undertecknad skickade ut en enkät till samtliga chefer inom Västerås kommunala vård och omsorg. Dessa är enligt kommunen 34 stycken.

Frågorna var följande.

1. Får du som chef sätta lön?

2. Har du lönesamtal med de anställda?

3. Hur lång tid uppskattar du att du varje år lägger på lönesamtal?

5 chefer svarade på enkäten.

Samtliga svarade ja på fråga 1 och 2.

På fråga 3 svarade en chef cirka 5 minuter per medarbetare.
Två chefer svarade 5–10 minuter per medarbetare.
En chef svarade 15–30 minuter per medarbetare.
En chef svarade 20–30 minuter per medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *