Rapport från näringslivet är relativt irrelevant

Anställda är ”relativt positiva” till individuell lönesättning, påstår Svenskt Näringsliv. Den som tar en närmare titt på organisationens egen rapport ser att det inte finns något riktigt underlag till påståendet.

Vid årets politikervecka i Almedalen presenterade Svenskt Näringsliv en ny rapport om individuell lönesättning. ”Resultatet visar att anställda är relativt positiva till individuell lönesättning”, står det på Svenskt Näringslivs hemsida. Den som tittar i rapportens sammanfattning hittar en liknande formulering.

Den som tar sig tid att läsa lite till kan däremot se att forskarna som har skrivit rapporten inte är så tvärsäkra på att ”anställda” är så positiva till individuell lönesättning.

Det konstateras att det har gjorts ett antal undersökningar i frågan. ”Ingen av undersökningarna kan sägas gälla ett representativt urval av arbetstagare i hela Sverige”, står det i rapporten. Det är således ”inte möjligt att, utifrån det material som finns tillgängligt, uttala sig om vad anställda i Sverige generellt anser om individuell lönesättning”, står det vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *