Låg lön är individens problem

Unionen skriver i en debattartikel vad medlemmarna kan göra för att få ”tillväxt i plånboken”. Facket har på sätt och vis övergett sin roll som förhandlare.

Företrädare för fackförbundet Unionen skriver i Arbetarbladet om vad medlemmarna kan göra för att få högre lön.

Vad kan du själv göra för att få tillväxt i plånboken? Ditt lönesamtal är din chans att prata om dina egna uppgifter, dina resultat och hur du anser att de bör påverkar din löneutveckling. Det är ditt tillfälle att komma överens med din chef om vad du ska göra för att få högre lön eller kanske andra förbättrade villkor. Det kräver att du är förberedd och har goda argument. Det kräver att du vet vilka lönekriterier som gäller. För utan tydliga kriterier kan lönesättningen till medarbetarna bli högst godtycklig.

Artikeln är en bra sammanfattning av hur många av dagens fackförbund ser på sin roll. Facket har i stället blivit en sorts advokat för de anställda, någon som rättar till uppenbara fel, eller assisterar individen om vederbörande efterfrågar det. Undertecknad har tidigare berättat om svårigheten att ta fram objektiva kriterier för individuell lönesättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *