Rörigt

Erik är det vanligaste mansnamnet i Sverige. Det visar de senaste uppgifterna från statistiska centralbyrån, SCB. Namnets popularitet beror till stor del på kulten kring Erik den helige, säger den namnkunnige författaren Bengt af Klintberg.

Mer än 300 000 svenskar bär enligt SCB namnet Erik. Det är ett av de få namn som varit vanligt ända sedan 1100-talet. Senast på 1990-talet hade det en av sina många popularitetstoppar. På 1930- och 1940-talet var det också vanligt i dubbelnamn som Jan-Erik, Karl-Erik och liknande.

Det fanns på nyårsafton 2005 totalt 313 731 personer i Sverige med förnamnet Erik, varav 67 441 hade det som tilltalsnamn.

Namnet är av fornnordiskt ursprung och betyder ”ensam härskare” eller ”alltid härskare”. Lennart Hagåsen arbetar på institutet för språk och folkminnen, som forskar om svenska personnamn.

– Ursprungligen kan det ha varit ett vanligt ord och inte ett personnamn. Men i och med betydelsen ”härskare” ska det från början ha varit ett namn för den tidens aristokrati, säger han.

Bengt af Klintberg är mest känd för sina böcker om moderna vandringssägner, men har också skrivit om svenska namn och dess ursprung. Han berättar att kungen Erik IX, har stor del i hur namnet fick spridning bland vanligt folk.
– Erik den helige var en kung i Uppland som blev helgonförklarad strax efter kristendomens införande i Sverige, säger Bengt af Klintberg.

Erik IX ska själv ha gjort mycket för kristendomens spridning i Sverige, och blev efter sin död år 1160, dyrkad som ett helgon. Hans dödsdag, den 18 maj, är Eriksdagen i den svenska kalendern.

Lennart Hagåsen bekräftar att Erik IX haft en stor betydelse för att popularisera namnet Erik.
– Många av de fornnordiska namnen trängdes undan av bibliska namn i och med Sveriges kristnande. Men Erik och Olov levde kvar i bondeleden. De räddades i och med att det fanns helgon som burit dem, säger han.

Medan namnet blev populärt bland allmogen avstod däremot adeln och kungahuset senare från namnet.

– På grund av Erik XIV, som fick dåligt eftermäle, fick kungarna i fortsättningen namn som Gustav och Karl istället, säger Bengt af Klintberg.

Exempel på nu levande, berömda svenska Erik är musikproducenten Erik Prydz, musikern Erik Gadd, journalisten Erik Blix och krögaren Erik Lallerstedt.

Den ursprungliga betydelsen hos namn spelade större roll förr, men har numera ingen eller ringa betydelse. Däremot har de ofta en betydelse i den mening att de uppfattas på ett visst sätt, både av de som bär dem, och i deras möte med omgivningen. Namn kan associeras med etnisk tillhörighet eller klasstillhörighet.

Namnet Erik ger dock inga sådana associationer, menar Bengt af Klintberg.
– Det som gör att Erik är så populärt är att det inte är knutet till någon klass eller social grupp. Det kan vara ett arbetarnamn, ett bondenamn, och till och med ett namn för en adelsman. Det är också ett väldigt svenskt namn, säger Bengt af Klintberg.

År 2006 fick 4185 svenska barn namnet Erik, enligt hemsidan Svenska namn.

Skolarbete vårterminen 2007. Godkänt med följande förbehåll.

Erik!

Jag och Ulla har gått igenom din nya version av Uppdraget.
Du är godkänd på övningen, eftersom texten uppfyller de grundläggande kraven på kunskap och färdighet som vi ställer på den första journalistiska texten som ni skriver på Introduktionskursen.

En personlig reflektion: Varför har du skrivit en text som är såpass myckt sämre formmässigt än den första versionen.?
Du fick mycket beröm av mig för ditt språk och ditt lätta sätt att formulera dig.
När du nu har den förmågan förstår jag inte varför du väljer att lämna in en text som är tung, rörig och där faktauppgifter saknas.

Det är synd, eftersom det hade blivit en mycket bättre text om du kombinerat din språkliga förmåga med de ytterligare intervjupersoner som du nu har.
Men det är ditt val.

mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *