Målgrupp

För varje gång man pratar om vanligt folk i svensk journalistik finns det alltid en tydlig – alltid outtalad men alltid tydlig – uppfattning om vad som är vanligt folk. Eller, rättare sagt, vad som inte är det.
Vanligt folk är till exempel aldrig intellektuella. Vanligt folk har heller aldrig specialkunskaper i olika ämnen. De har inte heller invandrarbakgrund eller bor ensamma.

Jan Gradvall ber den genomsnittlige läsaren dra åt helvete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *