Kalla fall-gruppen har inte granskat mordet på Hockla

Kalla fall-gruppen har ännu inte granskat mordet på Håkan Holmström 1997. Om det visar sig att den sannolika mördaren inte längre lever kommer fallet troligen att betraktas som ”vilande”.

Henrik Sundling är sedan i år projektledare för kalla fall-gruppen i polisregion Mitt. Han berättar att gruppen ännu inte har granskat mordet på Håkan Holmström.

– Vi har tagit in ärendet till oss. Men det är ingen som har suttit och granskat fallet, säger han.1

Mordet granskades i tv-programmet ”Svenska fall för FBI” 2016. Mordutredarna Bo Åström och Mark Safarik drog i programmet slutsatsen att mordet på Håkan Holmström var ett av tre mord som kan ha utförts av en och samma gärningsman. Gärningsmannen kallades i programmet för ”herr A”. ”Herr A” dog 2007.2

Även om kalla fall-gruppen skulle komma fram till samma slutsats är det inte säkert att utredningen läggs ner, berättar Henrik Sundling.

Han säger att utredningar kan läggas ner med motiveringen ”gärningsmannen avliden”. Men i en förundersökning från 1990-talet skulle det innebära att delar av utredningensmaterialet försvinner.

– Då kommer det att gallras handlingar. Det kommer att gallras spår, säger Henrik Sundling.

Om det sedan skulle visa sig att slutsatsen var fel, att det inte var ”herr A” utan en annan gärningsman, då skulle viktigt bevismaterial redan ha kunnat gallrats bort. Därför lägger man inte ner en kalla fall-undersökning på grund av att den troliga gärningsmannen är avliden.

– Då lägger vi inte ner det. Utan vi lägger den då vilande, säger Henrik Sundling.

Men än så länge är det en öppen förundersökning som kalla fall-gruppen kommer att granska. Först görs en översiktlig granskning av fallet. Till en början ska det avgöras om det är ett mord. Det kan i vissa fall visa sig att rubriceringen är vållande till annans död. Då är brottet preskriberat. Ingen kan längre straffas för det.

Nästa steg blir att se om det finns ”framgångsfaktorer” för att lösa fallet. Vilken bevisning finns? Vilka av de inblandade lever i dag?

– När man gjort den mer formella granskningen och kommit fram till att det finns framgångsfaktorer. Det är då man sätter sig och börjar plöja utredningen. Men här har vi inte gjort steg ett än, säger Henrik Sundling.3

1 Sundling, Henrik. Telefonsamtal med Henrik Sundling, kalla fall-gruppen i polisregion Mitt., 18 november 2020.

2 ”Svenska fall för FBI del 6, säsong 2”. TV4 Play, 01 december 2016. https://www.tv4play.se/program/svenska-fall-för-fbi/3552992.

3 Sundling, Henrik. Telefonsamtal med Henrik Sundling, kalla fall-gruppen i polisregion Mitt., 18 november 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *