Frifräsare

Kan en frilansjournalist få ersättning från a-kassan vid deltidsarbetslöshet? Nej, är det enkla svaret. Emellertid är det teoretiskt möjligt att vissa dagar få ersättning från a-kassan och andra dagar till exempel skriva kolumner åt en tidning för ett fast belopp per text. Det kräver dock att arbetsgivaren går med på några få formaliteter.

För att få rätt till ersättning från a-kassan måste frilansen vara osjälvständig arbetstagare. Enligt Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa definieras en osjälvständig arbetstagare enligt nedan.

Uppdragstagaren
* är beredd att ta alla typer av arbeten både genom arbetsförmedlingen och i övrigt
* inte har någon firma eller bolag och inte står själv för skatt och sociala avgifter
* ersätts för uppdraget utifrån arbetad tid, till exempel per timma
* utför uppdraget på en plats som uppdragsgivaren bestämt där uppdragsgivaren kan kontrollera arbetet och tidsåtgången för detta
* har få uppdragsgivare, oftast bara en eller två och ställer enbart sin arbetskraft till förfogande

Notera att det inte finns något krav på att uppdragstagaren, frilansjournalisten, måste befinna sig i samma lokaler som uppdragsgivaren, redaktören. Möjligheter för uppdragsgivare att kontrollera uppdragstagare på distans via nätet finns det goda möjligheter till i dag. Det enda som därmed borde krävas är att uppdragstagare och uppdragsgivare upprättar någon form av överenskommelse där varje uppdrag innebär ett visst antal arbetade timmar. Eller?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *